Gezamenlijke ambitie

Auke Klijnsma (Manager Arbeidsmarkt & Onderwijs Sigra) benadrukte de urgentie op de arbeidsmarkt en de opgave waar we met elkaar voor staan. In de toekomst zullen we met minder mensen een grotere zorgvraag moeten bedienen. Om dit te realiseren is een nauwe samenwerking tussen de verschillende partners en werkgevers van essentieel belang. 

Flip Derks (Programmamanager Zorg & Welzijn RocvA) en Helena Schuengel (Projectleider RocvA) introduceerden het HECS, een plek waar iedereen die interesse heeft in zorg of welzijn terecht kan. Daarnaast presenteerden zij vijf kansrijke plannen om samen met partners te werken aan arbeidsmarkttekorten. 

Ter afsluiting bekrachtigen de aanwezigen de gezamenlijke ambitie en spreken de intentie uit om input te leveren voor een optimale aansluiting met het werkveld. Hiervoor zal een werk/klankbordgroep worden opgericht. Sigra speelt samen met partners een coördinerende rol. 

Bekijk de presentatie

 

Meer informatie