Leden van het TPA

Alle ziekenhuizen in Amsterdam, een aantal zelfstandige behandelcentra, de Amsterdamse Huisartsen alliantie en het Farmaceutisch Bureau Amsterdam zijn lid van het TPA. Afspraken en besluiten worden getoetst, afgestemd en gecommuniceerd met de achterban via de zorggroepen, gezondheidscentra en accounthouders. Sigra coördineert het Transmuraal Platform Amsterdam.

Werkgroepen TPA

Binnen het TPA maken werkgroepen transmurale afspraken rond bepaalde thema's:

Werkgroep COPD/Astma
Contactpersoon: Laura van Zwieten
Werkgroep Diabetes Mellitus
Contactpersoon: Nadja Schelvis
Werkgroep CVRM/Hart- en Vaatziekten
Contactpersoon: Marieke Maier
Werkgroep CVA
Contactpersoon: Joceline Kranenburg
Werkgroep CVA
Contactpersoon: Edo Fransen

App Amsterdam Transmuraal

De app en website Amsterdam-Transmuraal.nl bieden huisartsen en medisch specialisten snel toegang tot de transmurale werkafspraken. De app geeft ook direct inzage in de actuele contactinformatie van vele zorgverleners in Amsterdam.

Meld je aan door een e-mail te sturen naar smoelenboek-tpa@sigra.nl.

logo TPA

Meer informatie