Leden van het TPA

In Amsterdam zijn alle ziekenhuizen, enkele zelfstandige behandelcentra, de Amsterdamse Huisartsenalliantie en het Farmaceutisch Bureau lid van het TPA. Ze stemmen afspraken en besluiten af en delen deze met hun leden via zorggroepen, gezondheidscentra en accounthouders.  Sigra coördineert het Transmuraal Platform Amsterdam.

Werkgroepen TPA

Binnen het TPA maken werkgroepen transmurale afspraken rond bepaalde thema's:

Werkgroep COPD/Astma
Werkgroep Diabetes Mellitus
Werkgroep CVRM/Hart- en Vaatziekten
Werkgroep Huisartspluspunt
 

App Amsterdam Transmuraal

De app en website Amsterdam-Transmuraal.nl bieden huisartsen en medisch specialisten snel toegang tot de transmurale werkafspraken.

logo TPA

Bestuurlijk overleg Amsterdamse Huisartsenalliantie en ziekenhuizen

Het bestuur van de Amsterdamse Huisartsenalliantie overlegt actief met de ziekenhuizen om de strategische samenwerking te versterken. Samen zetten ze zich in om de levenskwaliteit en het welzijn van Amsterdammers te verbeteren. Ze faciliteren actief de principes van passende zorg in lijn met het integraal zorgakkoord en geven opdracht aan het Transmuraal Platform Amsterdam.

zakelijke ontmoeting

Meer informatie