Verbetering van de verpleegkundige overdracht

Wanneer een verpleegkundige in een ziekenhuis een patiënt overdraagt naar bijvoorbeeld een thuiszorg organisatie voor nazorg, moeten zij en de wijkverpleegkundige allerlei administratieve stappen volgen om belangrijke informatie van het dossier in het ziekenhuis naar het dossier van de wijkverpleegkundige te krijgen. Zij werken namelijk niet in hetzelfde systeem, en de manier waarop zij gegevens vastleggen verschilt ook. Daarmee gaat tijd, en soms ook belangrijke informatie verloren.

Digitale gegevensoverdracht

Om informatie over de patiënt volledig en eenduidig over te kunnen dragen is het belangrijk dat er afspraken zijn over welke informatie overgedragen moet worden en hoe die wordt vastgelegd, zodat de verschillende verpleegkundige disciplines één taal spreken. Daarvoor is een standaard ontwikkeld: de informatiestandaard eOverdracht. Beroepsvereniging V&VN is eigenaar van deze standaard. De standaard is gebaseerd op zorginformatiebouwstenen (zibs) en sluit daarmee aan op de standaarden voor gegevensuitwisseling in de zorg in Nederland.

VWS heeft in het kader van het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional de ontwikkeling van eOverdracht met een subsisidieprogramma gestimuleerd. Acht instellingen uit de regio hebben daaraan meegedaan in een samenwerkingsverband: Ziekenhuis Amstelland, Zonnehuisgroep Amstelland, BovenIJ, Amsterdam UMC, OLVG, Cordaan, Evean en Amstelring Thuiszorg. Deze samenwerking is in eerste instantie gericht op de verpleegkundige overdracht tussen ziekenhuizen en wijkverpleging voor en na een opname.

Het gesubsidieerde programma is eind juni 2023 afgerond. Een deel van de informatiestandaard is in de bronsystemen van de ziekenhuizen en VVT-organisaties ingebouwd. Het stappen om vanuit het ziekenhuis een overdracht naar wijkverpleging voor te bereiden zijn vereenvoudigd en de inhoud van de overdracht is gestandaardiseerd en verbeterd.

Doorontwikkeling en opschaling

Het is nog niet mogelijk de gegevens direct in het dossier van de wijkverpleging over te nemen. eOverdracht voorafgaand aan de opname is ook nog niet mogelijk. Daarom gaat het samenwerkingsverband in onze regio door met het project. Ook in andere regio’s ontwikkelt men verder want het is de bedoeling dat alle zorginstellingen in Nederland op dezelfde manier informatie kunnen uitwisselen. Naar verwachting kunnen de VVT instellingen in de loop van volgend jaar volledig gebruik maken van de eOverdracht. De bronsystemen zijn dan geschikt om gegevens met ziekenhuizen uit te wisselen. Dat maakt het eenvoudig voor andere zorginstellingen om ook mee te doen. Sigra en de voorlopers uit het samenwerkingsverband staan dan klaar om hen daarbij te helpen.

 

 

Meer informatie