Knelpunten overdracht in de praktijk

De manier waarop informatie nu wordt overgedragen is niet efficiënt. In onderstaand filmpje laten verpleegkundigen van het BovenIJ Ziekenhuis en Zonnehuisgroep Amstelland zien welke knelpunten zij in de praktijk ervaren.

Om informatie over de patiënt volledig en eenduidig over te kunnen dragen zijn afspraken vastgelegd in de informatiestandaard eOverdracht. Door deze standaardisering gebruiken verpleegkundigen in het hele land dezelfde gegevens en taal.

Digitale gegevensoverdracht zorgorganisaties

Hierdoor wordt het mogelijk de gegevensoverdracht tussen zorgorganisaties op een digitale wijze in te richten, zodat zij aanzienlijk minder tijd kwijt zijn aan het interpreteren, overtypen en verwerken van informatie. Zo kan vervolg van de zorg vlot en veilig plaatsvinden.

eOverdracht  VIPP

Evean, Zonnehuisgroep Amstelland, Cordaan, BovenIJ ziekenhuis, OLVG en Amsterdam UMC hebben samen met Sigra een proeftuin eOverdracht uitgevoerd. De eerste stappen naar digitale en gestandaardiseerde eOverdracht zijn daarmee gezet. eOverdracht is daarom nu een VIPP. VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Het is een programma van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Inmiddels doen nu acht zorgorganisaties mee: Ziekenhuis Amstelland, Zonnehuisgroep Amstelland, BovenIJ, Amsterdam UMC, OLVG, Cordaan, Evean en Amstelring Thuiszorg.   

Subsidie

De resultaten van de proeftuin vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van eOverdracht in onze regio. Gezien de hoge kosten om systemen aan te passen en met de nieuwe informatiestandaard te leren werken stimuleert de overheid deze ontwikkeling met de subsidieregeling InZicht.

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Marnix van Welie, e-mail mvwelie@sigra.nl.