Mijn rol bij Team Sigra

In mijn rol als informatiemanager streef ik naar een goede en effectieve uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners onderling en met burgers of patiënten. Open standaarden zijn daarbij cruciaal om altijd innovatieve en goedkope oplossingen te kunnen blijven inzetten.

Ik ben trots op

De mensen die me hebben gesteund om altijd achter de horizon te kijken, zowel zakelijk als privé.

Samenwerken betekent voor mij

Dat je op zoek gaat naar welke unieke kennis en ervaring iedereen heeft, waarmee je elkaar zowel inhoudelijk als persoonlijk kan aanvullen, om met oog voor elkaars belangen een doel te bereiken.

Mijn motto

Niets is onmogelijk.