Tweeledige nulmeting 'Samen datagedreven werken in zorg en welzijn'

Data beter gebruiken om zorg en welzijn slimmer en efficiënter in te richten, dat willen we. Om organisaties hierin te ondersteunen en te helpen versnellen, is het landelijk project ‘Samen datagedreven werken in zorg en welzijn’ geïnitieerd door zorg en welzijnswerkgeversorganisaties en kennisorganisaties. Op dinsdag 21 juni 2022 vond de startbijeenkomst 'Datagedreven werken' plaats. Het project kenmerkt zich door een vraaggestuurde aanpak vanuit zorgorganisaties en start daarom met een nulmeting. Hiermee hopen we zorg en welzijn te laten groeien naar een hoger data volwassenheidsniveau en zo brengen we datagedreven werken gezamenlijk onder de aandacht en zorgen we voor inspiratie, kennisdeling en verbinding op landelijk niveau.

Doe mee aan de nulmeting

De nulmeting is tweeledig, bestaande uit de datavolwassenheidsscan en behoefte inventarisatie. De datavolwassenheidsscan geeft inzicht waar je als organisatie staat en welke stappen jullie kunnen nemen om naar een hoger datavolwassenheidsniveau te groeien. Vervolgens worden uit de behoefte inventarisatie concrete hulpvragen gefilterd. De verkregen inzichten vanuit beide onderdelen worden door de werkgeversorganisaties en kennisorganisaties Vilans en ActiZ gebruikt om in gezamenlijkheid activiteiten op te zetten, waarmee we jullie op maat kunnen ondersteunen.

Hoe meer organisaties meedoen aan de nulmeting, hoe beter we data samen kunnen benutten in zijn volle potentie en gebruiken om zorginhoudelijke vraagstukken te beantwoorden, processen anders in te richten en medewerkers te ondersteunen in het werk.

Klik hier om de tweeledige nulmeting in te vullen


Invullen kan tot 31 augustus. Probeer de vragenlijst met verschillende disciplines uit de organisatie in te vullen, zodat je met elkaar aan de slag kunt. Want een datagedreven organisatie vergt samenspel tussen meerdere disciplines in organisaties; denk daarbij aan bedrijfsinformatie, ICT, HR, data geïnteresseerden en bestuur. Voor het gemak is de vragenlijst hieronder te downloaden.  Je kunt dit bestand printen, meenemen naar een gesprek en op een later moment echt online invullen. 

 

Wat levert deelname jou op? 

  • Je krijgt inzicht in de datavolwassenheid van jouw eigen organisatie
  • Je kan meebepalen waar we ons in de toekomst op gaan richten. 
  • Je hebt scherp waar je aan wil werken en krijgt inzicht met wie je hierin kunt optrekken
  • Je vindt makkelijker gelijkgestemde organisaties op het gebied van datagedreven werken
  • Je bent beter op de hoogte van de huidige stand van zaken over datagedreven werken in de zorgsector op landelijk niveau  

 

Proces

In september gaat de projectorganisatie analyseren. Hierna volgt terugkoppeling naar alle contactpersonen. Er volgt een plenaire bijeenkomst met terugkoppeling en een schets van een op maat gemaakte aanpak. Mail bij vragen over de tweeledige nulmeting en het project naar innovatielab@sigra.nl

Meer informatie 'Datagedreven werken'

Minder lasten meer plezier

Het onderzoek 'Minder lasten meer plezier' richt zich op de arbeidsmarktproblematiek in de jeugdzorg: de urgentie om jeugdprofessionals te behouden en te zorgen dat er aanwas is om het werk te kunnen doen. Het onderzoek is dan ook uitgevoerd in samenwerking met de collega's van het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs. Hoofdvraag van het onderzoek is: hoe organiseren we minder lasten en meer werkplezier?

De resultaten van dit onderzoeken laten een wereld zien waarin reguleren regeert. Daarom gaat het leeuwendeel van de adviezen over het kopiëren van goede voorbeelden elders of om innoveren. Het gaat niet alleen om de structuur maar vooral om de cultuur die geen aandacht krijgt. Er is een cultuuromslag nodig met alle partijen in het domein om minder beheer- en resultaatgericht maar meer innovatiegericht te gaan werken.  

Download het adviesrapport via onderstaande knop

Meer informatie 'Minder lasten meer plezier'