In zowel Amstelland als Haarlemmermeer zijn drie prioritaire thema’s geïdentificeerd waarop we de samenwerking intensiveren: ouderen, preventie en mentale gezondheid. Voor deze thema’s zijn thematafels opgezet waarin alle relevante domeinen, inclusief financiers, vertegenwoordigd zijn. Deze thematafels hebben een verbindende, signalerende en aanjagende rol in het verder brengen van het thema in de regio. Ook hebben zij een rol in het opstellen en uitvoeren van de regioplannen rondom deze thema’s.