Hokjesdenken leidt tot oordelen

We maken in ons hoofd allemaal impliciete associaties. Dit geldt ook voor bepaalde stereotype beelden die we in ons hoofd hebben. Vaak is het niet eens echt je mening. Bovendien is het niet waar. Maar wel goed om te weten we dit allemaal onbewust doen. Bij ontmoetingen bijvoorbeeld ben je constant aan het categoriseren ‘tot welke groep behoor jij? Kan ik met je samenwerken?’ Als je mensen indeelt in categorieën om vervolgens eigenschappen van de groep op een individu te plakken, is de kans dat je een fout maakt groter. Mensen verschillen onderling namelijk veel meer dan die ene kenmerk die jij geeft. In onderstaande foto is een voorbeeld te zien van kenmerken die de deelnemers over zichzelf invulden.

Afbeelding1


Wees bewust van je vooroordelen

De verschillen binnen groepen zijn altijd vele malen groter dan de verschillen tussen groepen. En ondanks dat sommigen dit wellicht wel weten, toch een belangrijke les: Ga er niet te snel vanuit dat iemand wel zo zal zijn als jij denkt. Ga het gesprek aan.
 

Leer je inleven in iemand anders

Stel open vragen. Stel je voor hoe het is om in de schoenen van een ander te staan. Wees bewust van de stereotypen die je in je hoofd hebt. Probeer het effect van stereotypen te omzeilen. Denk aan transparante beoordelingscriteria, ruimte  om te praten over diversiteit en inclusie. Kijk ook naar hoe processen in organisaties zijn ingericht en naar de organisatiecultuur. Zorgt die wel voldoende voor inclusie?
 

Soms is het ongemakkelijk

Diversiteit en inclusie op de werkvloer zorgt voor gelijke kansen voor medewerkers en het zet mensen in hun kracht. Daarnaast werken mensen beter samen, omdat ze elkaar beter begrijpen. Dit vraagt om inzet. Soms is dat ongemakkelijk. We willen graag dat dingen prettig en gemakkelijk voelen. We willen gelijkheid voor iedereen. Maar juist achter de ongemakkelijkheid zit de werkelijke verbinding. 

We willen altijd dat dingen makkelijk gaan, maar in deze opgave moet het ook ongemakkelijk voelen
HVO-Querido

Wil je meer weten over diversiteit en inclusie?

Of heb je  interesse om aan te sluiten bij het Netwerk Diversiteit? Vind hier de informatie terug. Sigra-leden kunnen daarnaast ook aansluiten bij het stedelijk netwerk van Amsterdam - Divers & Inclusief om zo sector-overstijgend samen te werken op dit onderwerp.

Afgelopen maanden organiseerden Sigra en Amsterdam - Divers & Inclusief  (onderdeel van SER Diversiteit in Bedrijf twee trainingen over diversiteit en inclusie voor Sigra-leden: 

  • Op deze pagina las je meer over  de training ‘Inclusieve teams en een veilige werkvloer’, gegeven door All Aboard.  
  • Op dinsdag 29 november kwam een groep recruiters van ruim 20 zorg- en welzijnsorganisaties bijeen voor de training ‘Inclusieve werving en selectie’, gegeven door Ocullus Consultancy.
    Lees in dit nieuwsbericht daar meer over. 
Sigra-vergadering-bij whiteboard-iS

Meer informatie