ZONN

Doelstelling van ZONN (Zorg Opleidingen Noordwest Nederland) is betere balans tussen vraag en aanbod van 11 gespecialiseerd verpleegkundige en 7 medisch ondersteunende functies in de regio Noordwest Nederland.

Intentieverklaring voor regionale samenwerking

De opleidingen voor deze beroepen worden gefinancierd uit een beschikbaarheidbijdrage van de NZa (voorheen Fonds ZiekenhuisOpleidingen, FZO). Middels gegevensverzameling georganiseerd door het Capaciteitsorgaan, de zogenaamde FZO raming, spannen de ziekenhuizen zich in voor afstemming over de regionale opleidingsinstroom. De 12 deelnemende ziekenhuizen hebben een intentieverklaring ondertekend, waarin ze aangeven zich te committeren aan de doelstelling van ZONN. Elk ziekenhuis heeft één hoofdcontactpersoon. Ook zijn veel andere mensen uit de driehoek HR, opleidingen en (lijn)management actief.

In 2018 vond een nieuwe raming plaats en lag de focus van ZONN op afstemming over de operatieassistent, anesthesiemedewerker, IC verpleegkundige en SEH verpleegkundige (focusberoepen).

Activiteiten binnen ZONN

 • Maximeren van de opleidingsinstroom voor de 18 beroepen d.m.v.:Monitoring
 • Inrichting afstemmingsproces
 • Komen tot afspraken over aantallen
 • Zoeken van nauwere samenwerking met het samenwerkingsverband SPInOV dat zich richt op initiële verpleegkundige beroepen.
 • SignaalfunctieCapaciteitsproblemen CZO opleidingen zonder FZO
 • Aansluiting opleidingsvernieuwingen versus erkenningseisen
 • Organiseren van ‘thema bijeenkomsten’ waar op dat moment behoefte aan is (bijvoorbeeld rondom de arbeidsmarktproblematiek op de OK)
 • Organiseren van een afstemmingbijeenkomst, bij voorkeur gezamenlijk met het samenwerkingsverband SPInOV, n.a.v. de gegevensverzameling en regionale raming.

Deelnemers kerngroep SPInOV

 • Jeanet Steenbruggen (voorzitter), Amsterdam UMC-locatie AMC
 • Joost van Galen (vicevoorzitter), Amsterdam UMC-locatie VUmc
 • Wim Polderman, Amstel Academie
 • Sylvia Bazuin, OLVG
 • Harm Landman, Noordwest Ziekenhuisgroep
 • Helma Marlet, SIGRA
 • Lotte Speelman, SIGRA
 • Puck van de Vliet, SIGRA