Hersenletselnetwerk Kennemerland en Meerlanden

Het hersenletselnetwerk Kennemerland en Meerlanden voert Breinlijn uit in de twee regio's. Twee hersenletseldeskundigen uit dit netwerk staan vraagstellers als eerste te woord. het netwerk doet aan kennisdeling, verbinding en verzorgen van informatie aan mensen met hersenletsel en hun naasten. 

 

Lees ook: Hersenletsel Kennemerland en Meerlanden

 

Stroke Netwerk Groot-Amsterdam – waardegegedreven zorg voor mensen met een stroke

Het netwerk richt zich op één van de medische oorzaken die kunnen leiden tot hersenletsel, namelijk een cerebro vasculair accident (CVA), ook wel een beroerte genoemd. In het netwerk werken zorgaanbieders samen om ervoor te zorgen dat de cliënt op het juiste moment, de juiste zorg op de juiste plaats krijgt.  

De twee samenwerkingsverbanden Stroke Netwerk Groot-Amsterdam en Waardetuin CVA gaan per 1 september 2022 gefuseerd verder onder de naam 'Stroke Netwerk Groot-Amsterdam – waardegegedreven zorg voor mensen met een stroke.'

Het netwerk is actief in Amsterdam, Amstelland en Zaanstreek-Waterland en verbonden aan het landelijke Kennisnetwerk CVA. 

Expertisenetwerk NAH

Het Expertisenetwerk NAH voert Breinlijn uit in de regio Amsterdam, Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Drie hersenletseldeskundigen uit dit netwerk staan vraagstellers als eerste te woord. 

Lees ook: Expertisenetwerken NAH, Autisme en (L)VB

Gevolgen van hersenletsel

Hersenletsel kan allerlei zichtbare en onzichtbare gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren van zowel de getroffene als de naasten. In totaal ervaren ongeveer 650.000 mensen de (negatieve) gevolgen van hun hersenletsel. Om hun deskundige en laagdrempelige zorg en ondersteuning te kunnen bieden is regionale samenwerking tussen de betrokken zorgaanbieders belangrijk.

Breinlijn: hulp bij hersenletsel

Breinlijn is hét gratis loket waar mensen terecht kunnen met vragen over hersenletsel. Mensen met (mogelijk) hersenletsel, hun naasten en professionals kunnen vragen stellen via telefoonnummer 085-225 02 44 en via een contactformulier op de website. Een hersenletseldeskundige uit de regio van de vraagsteller geeft antwoord en biedt informatie en verwijsadvies over passende zorg en ondersteuning in de buurt.

Landelijke dekking Breinlijn

Breinlijn is actief in de regio Amsterdam, Amstelland en Zaanstreek-Waterland sinds het voorjaar van 2020.  Sinds 2021 heeft Breinlijn landelijke dekking. Vóór de komst van de Breinlijn hadden alle zestien hersenletselregio’s een eigen naam, contactformulier, telefoonnummer en website. Met Breinlijn is er nu één landelijk herkenbaar punt. Hiermee is kennis over hersenletsel en passend aanbod vindbaarder en laagdrempeliger geworden.

Rol Sigra

Sigra was verantwoordelijk voor de projectleiding tijdens de ontwikkeling van Breinlijn. Sigra beheert het communicatiesysteem achter Breinlijn, de support voor de medewerkers, contractmanagement met de leveranciers, onderhoud van de website en houdt toezicht op privacy en informatieveiligheid.

 

  • Bekijk de website, lees meer of een stel een hulpvraag op Breinlijn.nl.
Logo Breinlijn

Meer samenwerking rondom hersenletsel

Stichting LOHL

Breinlijn is een initiatief van Stichting LOHL, dat staat voor Landelijk overleg hersenletsel. In de stichting zijn de zestien hersenletselregio’s verenigd. Sigra ondersteunt het LOHL, vraagt voor de regio’s subsidie aan en verzorgt de verantwoordingen van de zestien regio’s richting het ministerie van VWS. 

Optimalisatie nazorg hersenletsel Kennemerland & Meerlanden

In de regio Kennemerland en Meerlanden is het onze droom dat alle mensen met hersenletsel en hun naasten op elk moment toegang hebben tot kwalitatieve nazorg en ondersteuning. We zetten ons in om de zorgvoorzieningen in de regio naar een nog hoger niveau te tillen. Het doel is om in 2025 in Kennemerland en Meerlanden hoogstaande nazorg en ondersteuning te bieden voor alle mensen die een beroerte hebben gehad. Dit project bouwt voort op huidige initiatieven zoals de Breinlijn en Casemanagement Hersenletsel. Bovendien sluiten we aan bij nationale ontwikkelingen gericht op het duurzaam financieren van nazorg, waarbij we streven om in beide regio’s koploper te zijn.   

Werkgroep CVA, Transmuraal Platform Amsterdam

Het Transmuraal Platform Amsterdam (TPA) is het coördinerende platform tussen de eerstelijnszorg en de tweedelijnszorg in Amsterdam. In werkgroepen, zoals de Werkgroep CVA, worden afspraken gemaakt voor patiënten met een CVA.

Chronisch zieken

De beperkingen die worden ervaren door mensen met hersenletsel zijn vaak blijvend en vallen daarom ook onder de doelgroep Chronisch zieken.

Meer informatie