Blijfinzetbaar.nl

Gezond & Zeker ondersteunt ergocoaches, veiigheidscoaches, arbocoördinatoren en hrm-medewerkers in zorg en welzijn. Op de bijbehorende website Blijfinzetbaar.nl staan tools, e-learning, praktijkvoorbeelden, gratis aan te vragen brochures, richtlijnen en nog veel meer informatie.

Belangrijke thema’s zijn fysieke belasting en werkdruk, agressie en veiligheid op de werkvloer, mantelzorg en duurzame inzetbaarheid. Alle kennis en tips zijn voor medewerkers in zorg en welzijn direct toepasbaar op de werkvloer.

Bijeenkomsten Gezond & Zeker

Gezond & Zeker organiseert regelmatig bijeenkomsten, zoals de Gezond & Zeker Innovatiedag en de Regiodagen. Via de website kan men inspirerende trainingen, workshops en webinars bijwonen.

Gezond & Zeker is een initiatief van Regioplus. Sigra is onderdeel van dit samenwerkingsverband.

Meer informatie