Samen verbeteren we de kwaliteit van leven voor mensen met dementiezorg

Het meerjarenplan richt zich op:

  • Het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met dementiezorg en het bieden van meer ondersteuning aan hun mantelzorgers.
  • Meer investering in het verbeteren van de signalering en diagnostiek, het veilig en vertrouwd wonen en één integraal zorgleefplan.
  • Samenwerking met het sociale domein om een dementie vriendelijke samenleving te creëren


Het netwerk focust zich de komende jaren op de uitvoering van het meerjarenplan Netwerk Dementie Noord-Holland Noord 2022-2025. De leidende visie is: Goede zorg en welzijn in alle fasen van de ziekte en alle schakels van de keten voor mensen met dementie in de regio Noord-Holland Noord.

Lees meer over de strategische visie en het meerjarenplan op bladzijde tien en elf van het jaarverslag Netwerk Dementie Noord-Holland Noord.

 

Meer informatie