Kennismaken via de Sigra samenwerkingsspellen

We leerden elkaar eerst kennen door het spelen van één van de Sigra samenwerkingsspellen. Hierna namen de initiatiefnemers de aanwezigen mee in de aanleiding van het concept document. Vervolgens werd er in kleine groepjes opbouwende feedback gegeven.

We kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst met een goede sfeer, ruimte opbrengsten en zin om de samenwerking gezamenlijk verder te ontwikkelen.

In juli ontmoeten we elkaar opnieuw en kijken we hoe we de ‘Samenwerkingsafspraken Buurtteams, gespecialiseerde aanbieders en Expertisenetwerken’ op de juiste plekken kunnen laten landen. Hierover later meer.

Sigra expertisenetwerken

De expertisenetwerken houden gezamenlijke bijeenkomsten over een bepaald thema. Sigra coördineert de expertisenetwerken. Zo geeft Sigra beleidsmatige ondersteuning, borgt samenwerkingsafspraken en optimaliseert de vindbaarheid en doelmatigheid van de netwerken. Bekijk de agenda voor de eerstvolgende bijeenkomst. 

 

Sigra samenwerkingsspellen

Creativiteit en spel dragen bij een betere samenwerking. Sigra heeft daarom een aantal spellen ontwikkeld, de Sigra Samenwerkingsspellen. Weg van de agenda’s en notulen werk je op speelse wijze aan het versterken van de samenwerking met anderen binnen en buiten je eigen organisatie. Leuk, leerzaam en waardevol. Lees meer.

Samenwerkingsspellen boek

 

Meer informatie