Werken in tijden van corona

  • Het gemiddelde verzuim is 7,1%. Dit is hoger dan landelijk gemiddelde van 6,4 % voor de sector gezondheids- en welzijnszorg (CBS 2020).
  • De urgentie voor duurzame inzetbaarheid is toegenomen tijdens corona.
  • Directieleden, HR-collega's en zorg-en welzijnsmedewerkers noemen veel uitdagingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid door de pandemie. ​
  • De uitdagingen zijn zeer uiteenlopend. Thema’s die vaker genoemd worden zijn de werk-privé balans, zorgen om mentale en fysieke gezondheid en betrokkenheid.​
  • Op de vraag ‘Welke extra ondersteuning is er voor medewerkers beschikbaar?’ bleek de input sterk gevarieerd. Veel organisaties ondersteunen door regelmatige communicatie, thuiswerkmogelijkheden, een crisisteam, extra aandacht leidinggevenden en reflectiemomenten.
     

Duurzame inzetbaarheidsbeleid

  • Organisaties weten niet goed wat het aanbod op het gebied van duurzame inzetbaarheid ze oplevert​.
  • Medewerkers zijn niet altijd goed op de hoogte van wat hun werkgever hen aanbiedt op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Vooral als het gaat om het aanbod van coaches​.
  • We zien op vrijwel alle onderdelen die zijn uitgevraagd dat zorg-en welzijnsmedewerkers negatiever oordelen dan directieleden en HR-collega's. 


Download en lees het volledige rapport 
 

Over de jaarlijkse peiling duurzame inzetbaarheid van Sigra

Sigra ondersteunt werkgevers bij het voeren van een duurzaam personeelsbeleid. Met de jaarlijkse peiling geven we aandacht aan en krijgen we inzicht in de ontwikkelingen bij onze leden op dit gebied. Met de inzichten van de peiling kan Sigra haar aanpak afstemmen op de wensen en ontwikkelingen in onze regio's. Nieuw dit jaar: Er is ook een verkorte vragenlijst uitgezet onder medewerkers van de OR of medewerkersvertegenwoordigers. Dit jaar hebben 32 organisaties meegedaan en hebben we 62 reacties gekregen. 

 

Doe mee met het Actieprogramma behoud

We zien dat medewerkers anders over duurzame inzetbaarheid oordeelden dan leden van de directie of HR-collega's. Daarnaast zien we dat organisaties niet altijd goed zicht hebben op wat het aanbod op duurzame inzetbaarheid de organisatie en de medewerkers oplevert. Dit leidt tot twee vragen:
Hoe betrek je medewerkers bij beleid op duurzame inzetbaarheid? En hoe zorg je ervoor dat iedereen binnen de organisatie begrijpt wat duurzame inzetbaarheid oplevert? Dit zijn twee belangrijke elementen van ons Actieprogramma behoud dat start in 2022.

Wil je in dit nieuwe jaar samen met andere organisaties aan de slag met behoud van personeel in jouw organisatie? Lees meer over het actieprogramma en doe mee.

Meer informatie