Wat is het doel?

Het meerjarige Actieprogramma behoud heeft als doel het behouden van medewerkers in zorg en welzijn. De werkwijze kenmerkt zich door een actiegerichte en participatieve aanpak:

 • Deelnemende organisaties bundelen krachten en komen tot impactvolle oplossingen voor het behoud van medewerkers. 
 • De deelnemers van het actieprogramma experimenteren met innovaties en passen die direct toe in de praktijk.


Aanpak

Het leerproces van uitproberen en reflecteren zorgt voor een verhoogde slagingskans van de acties. Dat gaat als volgt: 

 • We evalueren en monitoren alle acties.
 • De deelnemers reflecteren hier gezamenlijk op in actieleer netwerken.
 • Met de kennis die hieruit komt, verbeteren deelnemers hun actie in de praktijk en leren zij over wat er wel en niet werkt.


Op die manier vergroten we het lerend vermogen van de deelnemers en uiteindelijk ook de impact van de acties binnen het Actieprogramma behoud. ​

Wat levert het op?

 • Je organisatie zet concrete stappen op het gebied van behoud.
 • Je krijgt gratis individuele begeleiding vanuit Sigra.
 • Je leert met en van andere organisaties in een actieleer netwerk.
 • We leren gezamenlijk over innovatieve en impactvolle oplossingen voor het behoud van personeel.
 • Inzicht in kwantitatieve en kwalitatieve data over de voortgang en effecten van jouw actie. ​
   

Wat betekent deelname?

 • Jouw organisatie gaat actief aan de slag met een gekozen actie binnen behoud. Sigra begeleidt en ondersteunt hierin.
 • Jouw organisatie neemt samen met andere organisaties deel aan een actieleer netwerk. Dit netwerk helpt jou de acties in je organisatie uit te voeren door te inspireren en van elkaar te leren. 
 • We onderzoeken, monitoren en evalueren de acties. 
 • We delen alle geleerde lessen, ook buiten het actieleer netwerk.
   

Wat levert het op?

 • Je organisatie zet concrete stappen op het gebied van behoud.
 • We leren gezamenlijk over impactvolle oplossingen voor het behoud van personeel.
 • We inspireren andere zorg- en welzijnsorganisaties om ook aan de slag te gaan.
   

Meld je nu aan via ofolgerts@sigra.nl. We komen graag bij je langs voor een vrijblijvend intakegesprek.

Meer informatie