Magneetkrachten als oplossing voor personeelstekort

Personeelstekorten zijn geen nieuw fenomeen. In de jaren ’80 hadden ziekenhuizen in Amerika ook dit probleem. Toch hadden sommige ziekenhuizen geen personeelstekorten. Het zijn ziekenhuizen die een aantrekkingskracht als een magneet hebben op het personeel. Onderzoek liet zien dat zij zich onderscheidden door een aantal kenmerken, zogenaamde ‘magneetkrachten’.

De magneetkrachten komen erop neer dat deze organisaties zich volledig richten op het centraal stellen van de medewerkers door:

 • Autonomie
 • Personeelsinzet (vakbekwame en voldoende collega’s)
 • Support van het management
 • Professionele zeggenschap
 • Ontwikkelingsmogelijkheden
 • Cliëntgerichte cultuur
 • Persoonlijk leiderschap
 • Interdisciplinair samenwerken


Sigra omarmt het magneetgedachtengoed in het Actieprogramma behoud

Sigra omarmt het magneetgedachtengoed, waarbij de professional centraal staat. Reade- lid van Sigra- past dit al succesvol toe en ervaart geen personeelstekorten. Sigra wil haar leden via het Actieprogramma behoud stimuleren om aan de slag te gaan met de magneetkenmerken. Daarmee zetten we samen regionaal een trend om excellente werkgevers te worden en uitstroom en verzuim te verminderen.

Lees hoe Reade aan de slag is gegaan met de magneetkenmerken en het gedachtegoed succesvol heeft toegepast. Download de publicatie 'Verpleegkundigen kiezen koers'

 

Starten met inzicht in waar je organisatie staat. 

Het Actieprogramma start met inzicht krijgen in de kenmerken waaraan jouw organisatie kan werken om een excellente werkgever te worden. Dit doen we door de nulmeting magneetkenmerken. Sigra gaat deze nulmeting uitzetten.

Aan de slag in actieleernetwerken

Deelnemende organisaties werken samen in actieleernetwerken aan verbeterpunten. In deze netwerken gaan we concreet en doelgericht aan de slag. Tegelijkertijd implementeren deelnemers zelf hun eigen actie in de organisatie. Hierbij staat het proces van uitproberen, reflecteren en leren van elkaar centraal. Zo ontwikkelen we nieuwe kennis en zorgen we tegelijkertijd voor verbeteringen direct in de praktijk. Sigra en Kennisland begeleiden de netwerken.  

Sigra begeleidt en ondersteunt de deelnemende organisaties door: 

 • Individuele coaching van projectleiders van de deelnemende organisaties; 
 • Begeleiden van actieleernetwerken waar projectleiders kennis en ervaring uitwisselen;
 • Het monitoren van de resultaten van de acties.
   

Wat verwachten we van de deelnemende organisaties? 

 • Binnen de organisatie is een projectleider die contactpersoon is voor het Actieprogramma;
 • De projectleider neemt deel aan de bijeenkomsten van het actieleernetwerk;
 • In de organisatie is een team van mensen die samen acties ontwikkelen en uitvoeren. Dit team bestaat uit mensen met verschillende rollen binnen de organisatie. 
 • Het management is betrokken en committeert zich aan het Actieprogramma behoud.  
 • De deelnemende organisatie werkt mee aan het verzamelen van data voor het monitoren van de acties.  
   

Dit is interessant voor mijn organisatie. Hoe kan ik mijn organisatie aanmelden?

Neem contact op met Oddy Folgerts via ofolgerts@sigra.nl. Aanmelden is mogelijk tot 1 juni 2022. We plannen graag een intakegesprek met jouw organisatie in.

Meer informatie