Samenwerking en ambitie

Zorg- en welzijnsorganisaties Amsta, Amstelring, Brentano, Cordaan, Evean, PCSOH, Zonnehuisgroep Amstelland, Zorgcentra Meerlanden, Zorggroep Aelsmeer en Zorggroep Amsterdam Oost bundelen hun krachten op het gebied van zorgtechnologie en digitale zorg. De ambitie? Het toegankelijk houden van de zorg door verhoging van het aantal zelfstandige levensjaren van ouderen in de regio en door het werk van zorgmedewerkers leuker en lichter te maken. Deze samenwerking focust op samen leren, opschalen en barrières wegnemen bij de inzet van zorgtechnologie. Het programma Maximaal Digitaal is hiervoor opgericht en heeft een beoogde duur van drie tot vijf jaar. Zilveren Kruis en Zorg & Zekerheid financieren het programma.

Maximaal Digitaal is in september 2023 gestart met de volgende projecten:

 • Aansluiten bij het landelijke 'Anders Werken in de Zorg' programma en thema gerichte projecten starten.
 • Opschalen van de slimme medicijndispenser en procesoptimalisatie van medicatierol vervanging.
 • Communicatie en inspiratie over de inzet van zorgtechnologie en digitale zorg.
   

Rol van Sigra 

De organisaties leiden de projecten, onder begeleiding van een programmamanager. Sigra neemt deel aan het kernteam, wat het programma coördineert.

De projecten van Maximaal Digitaal

Aansluiten bij Anders Werken in de Zorg

Het programma Anders Werken in de Zorg is een landelijk samenwerkingsverband in de (ouderen)zorg en heeft als missie innovaties in de zorg te versnellen. Dit vraagt een goede samenwerking tussen zorgorganisaties. Anders Werken in de Zorg stimuleert samenwerking tussen (ouderen) zorgorganisaties op regionaal niveau.

De deelnemende zorgorganisaties in een regio kiezen samen kansrijke innovaties uit, werken samen aan opschaling en wisselen kennis uit. Daarbij leren ze van elkaars ervaringen en onderzoeken zij of de innovatie het gewenste effect oplevert. Deelnemende regio’s profiteren van inzichten uit andere regio's op het gebied van innovatieprojecten.

De betrokken zorg- en welzijnsorganisaties uit regio Amsterdam en Amstelland-Meerlanden sluiten zich aan bij het netwerk Anders Werken in de Zorg. Voor de uitbreiding en opschaling van zorgtechnologie in de regio zijn de volgende thema’s voor samenwerking afgesproken:

 • Ambassadeurs zorgtechnologie
 • Beeldzorg
 • Leefcirkels
 • Medicijndispenser
 • Spaakgestuurd rapporteren
   

In 2024 wordt in diverse projectteams samengewerkt aan deze thema’s. De projectgroep Medicijndispenser is gestart in september 2023, lees hieronder meer. Klik hier  voor meer informatie over Anders Werken in de Zorg.

Opschalen van de slimme medicijndispenser en procesoptimalisatie van medicatierol vervanging

De slimme medicijndispenser herinnert cliënten aan hun medicatie en doseert deze automatisch. Elke dispenser bevat een medicatierol met zakjes voor verschillende tijdstippen van de dag, aangeleverd door de apotheek. Thuiszorg of mantelzorgers vullen deze dispensers periodiek bij.

Verschillende organisaties hebben al positieve ervaringen met deze dispenser, wat veel tijd bespaart. Echter, het vervangen van de medicatierol brengt ook niet-zorghandelingen voor zorgmedewerkers met zich mee. Dit project richt zich op het uitbreiden van het gebruik van de medicijndispenser in de regio. Daarnaast verkennen de zorg- en welzijnsorganisaties samen met apotheken hoe zij het proces rond het vervangen van de medicatierol kunnen optimaliseren.

Communicatie en inspiratie

Maximaal Digitaal wil een grote groep mensen bereiken en inspireren. Hiervoor is, in nauwe samenwerking met communicatieadviseurs uit de betrokken organisaties, een communicatieplan opgesteld. De communicatie richt zich in eerste instantie op zorgmedewerkers, gevolgd door cliënten en het netwerk rondom cliënten.

Meer informatie