Mijn rol bij Team Sigra

Het sociaal domein en de zorg zijn informatiekundig nog twee werelden, die nog niet dezelfde taal spreken. Samenwerking tussen professionals en samenhangende informatie voor onze inwoners is een enorme opgave. Vanuit mijn rol als informatiemanager bij Sigra help ik mee om die kloof te overbruggen. Dat doe ik onder andere door mensen te verbinden en mee te denken aan een toekomstige infrastructuur zodat informatie wel gedeeld kan worden. Deze tijd is spannend. Er is zoveel mogelijk, maar er moet ook zoveel anders. We staan te popelen om het sociaal domein, de zorg en onze inwoners echt verder te helpen.

Ik ben trots op

Ik ben enorm trots op mijn drie kinderen, die alle drie hun eigen pad naar volwassenheid volgen. Bij Sigra zoek ik nog mijn plekje in het complexe speelveld van de zorg. Ik ben er trots op dat ik de afgelopen jaren heb mogen meebouwen aan het sociaal domein bij diverse gemeenten.

Samenwerken betekent voor mij

Voor mij betekent samenwerken samen groeien. Gedeeld enthousiasme en energie zijn daarmee onlosmakelijk verbonden.

Mijn motto

Werk aan resultaten, maar zorg er steeds voor dat niemand achterblijft.