Privacy en Informatieveiligheid

Om de veiligheid van digitale informatieoverdracht in onze regio te borgen, besteden we in SIGRA-verband veel aandacht aan Privacy en Informatieveiligheid. Hieronder leest u wat SIGRA doet voor haar leden om de privacy en informatiebeveiliging in uw organisatie goed te regelen.

Kennisdeling

SIGRA werkgroepen privacy & informatieveiligheid
Neemt uw organisatie al deel aan een van de SIGRA werkgroepen privacy & informatieveiligheid? Er zijn vier werkgroepen waarin kennisuitwisseling rond dit thema plaatsvindt. Twee werkgroepen in Amsterdam voor de eerstelijns- en tweedelijnszorg en een werkgroep in Zaanstreek-Waterland. Deze werkgroepen wisselen kennis uit en delen praktische implementatievraagstukken. Daarnaast is er een juridische werkgroep, waarin onder andere interpretatie van de wetgeving wordt uitgewisseld rondom diverse casuïstiek.

SIGRA AVG Bibliotheek
SIGRA heeft voor de leden van de werkgroepen Privacy en informatieveiligheid een besloten pagina gemaakt, waar leden documenten over relevante privacy-onderwerpen kunnen inzien en downloaden. Deze documenten zijn ter beschikking gesteld door leden van de werkgroepen en de SIGRA FG’s. Op die manier kunnen werkgroepleden van elkaar leren en nog beter kennis uitwisselen. 

Thema/kennisbijeenkomsten
Heeft uw organisatie al een goede privacybeheer-oplossing gevonden? SIGRA organiseert geregeld een kennisbijeenkomst waarin een aantal, door leden interessant bevonden, leveranciers hun producten komen pitchen. Volg de agenda op onze homepage voor de aankomende bijeenkomst.

Bewustwording
Bescherming van persoonsgegevens draait om meer dan alleen het treffen van technische en organisatorische maatregelen. Het gaat vooral ook om de bewustwording van uw medewerkers. SIGRA ondersteunt haar leden bij privacy-communicatievraagstukken. Daarnaast organiseert SIGRA ieder jaar in oktober een privacy bewustwordingscampagne

Scholing

Opleiding Functionaris Gegevensbescherming
SIGRA biedt de opleiding aan tot Functionaris Gegevensbescherming (FG) in Zorg en Welzijn. De opleiding is een samenwerking tussen IIR, VKA en SIGRA. Veel zorg- en welzijnsorganisaties zijn zoekende naar hoe ze de rol van FG vorm kunnen geven binnen de organisatie. Daarom bieden wij onze leden een op maat gemaakte opleiding, die zich specifiek richt op het domein van zorg en welzijn en zorgt voor een kennisnetwerk van de deelnemers binnen de eigen regio.

SIGRA incompany-cursus voor de eerstelijn
SIGRA biedt ook een incompany-cursus voor alle praktijken in de eerste lijn. De cursus ondersteunt u bij het implementeren van het privacybeleid en zorgt ervoor dat u samen met betrokken medewerkers aan de slag kunt en in drie uur tijd inzicht krijgt in de privacyrisico’s en het aanpakken van datalekken. In deze brochure vindt u meer informatie

Dienstverlening

Heeft uw organisatie al een Functionaris Gegevensbescherming (FG)?
Verschillende SIGRA-leden maken gebruik van de FG-diensten van de 4 FG’s die door SIGRA worden gedetacheerd: Onno Adolfs, Anat Fuldauer, Ted van Dormolen en Annelies Magnin.
Naast het vervullen van een toezichthoudende rol hielpen zij hun opdrachtgevers op weg naar privacy compliancy, in de rol van AVG-projectmanager. De kennis die de FG's opdoen in de organisaties wordt met elkaar gedeeld, waardoor van elkaars ervaringen wordt geleerd. Ook de bereikbaarheid in het weekend en op feestdagen is georganiseerd, zodat een datalek altijd gemeld kan worden.  

Dit project is onderdeel van het programma ICT, innovatie en eHealth