Privacy en Informatieveiligheid

Regionaal Expertisecentrum Privacy & Informatieveiligheid 

Om de privacy en veiligheid van digitale informatieoverdracht in onze regio te borgen, besteden we in Sigra-verband veel aandacht aan Privacy en Informatieveiligheid. In 2020 is het Regionaal Expertisecentrum Privacy & Informatieveiligheid opgericht. Waarmee alle activiteiten die we rondom dit thema uitvoeren goed vindbaar zijn. Hieronder lees je wat Sigra doet voor zijn leden om de privacy en informatiebeveiliging in de organisatie goed te regelen. Voor vragen of meer informatie: pi@sigra.nl .

Kennisdeling

Sigra themabijeenkomsten
Sinds de corona uitbraak organiseren we online-themasessies, waarbij plenair interessante casuïstiek besproken wordt rondom een specifiek thema en ruimte is om in break-out-sessies met elkaar de verdieping op te zoeken. Afgelopen jaar zijn er themasessies georganiseerd over ongestructureerde data en corona perikelen, privacy & ethiek, onderzoek & big data en 'Zorg op afstand'.

Sigra kennisbijeenkomsten

Sigra organiseert geregeld een kennisbijeenkomst waarin een aantal, door leden interessant bevonden, leveranciers hun producten komen pitchen.

P&I ten tijde van corona
Op deze pagina wordt informatie geplaatst die ten tijde van corona relevant is. 

Kennisbundeling
Indien er behoefte is aan kennisbundeling over een bepaald onderwerp, faciliteren wij dit. Zie bijvoorbeeld: veilig werken op afstand, beeldbellen- wanneer gebruik je welke tool, succesvol beeldbellen & chatten, wanneer gebruik je welke tool

SIGRA Community

SIGRA heeft voor de leden een besloten pagina gemaakt, waar leden vragen/ dillema’s kunnen delen op het forum en kennisdocumenten over relevante privacy-onderwerpen kunnen inzien en downloaden. https://pasopprivacy.nl/ 
 

Bewustwording

Sigra ondersteunt zijn leden bij privacy-communicatievraagstukken en organiseert ieder jaar in oktober een privacy bewustwordingscampagne. Elk jaar wordt passend bewustwordings materiaal ontwikkeld.

Scholing

Sigra biedt verschillende (digitale) opleidingen en trainingen aan. 

Dienstverlening

Chief information Security Officer (CISO) en Functionaris Gegevensbescherming (FG) dienstverlening
Verschillende Sigra-leden maken reeds gebruik van de CISO- en FG dienstverlening via Sigra.  

Wat doet een Sigra CISO?
De CISO is de deskundige voor in- en externe belanghebbenden op het gebied van de informatiebeveiligingsstrategie: Taak functie omschrijving CISO

Wat doet een Sigra FG?
Naast het vervullen van de toezichthoudende rol helpen de FG’s in de rol van AVG projectmanager hun opdrachtgevers op weg naar privacy compliancy. De kennis die de FG's opdoen in de organisaties wordt met elkaar gedeeld waardoor van elkaars ervaringen wordt geleerd. Speciaal voor de organisaties die de FG-dienstverlening afnemen, is bereikbaarheid in het weekend en op feestdagen georganiseerd, zodat op elk moment een datalek gemeld kan worden. Onno Adolfs, Anat Fuldauer, Ted van Dormolen en Annelies Magnin zijn gedetacheerd bij diverse leden als FG.  

Privacy advies
Daarnaast kan je ook voor privacy advies bij ons terecht. Bijvoorbeeld voor ondersteuning bij een interne awarenesscampagne, het uitwerken van een specifieke privacybeleidsvraag of advies bij een DPIA. 

 

Dit onderwerp is onderdeel van het programma Digitale Zorg