Wie komt er in aanmerking?

De samenwerkingsaward is bedoeld voor iemand die zich sterk maakt en inzet voor samenwerking tussen verschillende organisaties en stakeholders. Het belangrijkste is dat deze persoon (of personen) aan de volgende criteria voldoet: 

Hij of zij: 

  • stimuleert en brengt samenwerking op gang tussen verschillende organisaties, domeinen en sectoren ter bevordering van zorg.
  • levert een belangrijke en waardevolle bijdrage aan de zorg- en welzijnssector door zijn/haar inzet voor clienten en/of inzet voor de professional.
  • heeft hart voor de zorg en welzijn en draagt uit dat de cliënt of patiënt voorop staat.
  • zet zich actief in voor het gezamenlijk belang en denkt organisatie overstijgend.

 

Naast een prachtige award ontvangen de winnaars de volgende prijzen. De winnaar van de juryprijs ontvangt een check ter waarde van €1.000,- die hij/zij mag inzetten ter bevordering van de samenwerking. De winnaar publieksprijs ontvangt het boek “Spelen met Samenwerken: Serious Business” en een SIGRA Game naar keuze inclusief spelbegeleider.

We roepen onze leden op om met name de zorg- en welzijnsprofessionals zelf voor te dragen voor de prijs.

Winnaar Sigra Samenwerkingsaward 2020

De winnaar van de Sigra Samenwerkingsprijs 2020 is Bas Ouwens, jongerenwerker bij MEE en de Wering, voor zijn inzet voor de jongeren en ouderen in Den Helder. De publieksprijs ging naar Els Annegarm, maatschappelijk werker bij Stichting Doras, Amsterdam. De prijs werd uitgereikt tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 19 november 2020.

Bas Ouwens, winnaar juryprijs

Bas Ouwens organiseert verschillende evenementen met en voor jongeren in samenwerking met culturele instellingen en ondernemers. Ook tijdens de coronacrisis wist Bas op innoverende wijze activiteiten te organiseren voor jongeren met verschillende stakeholders, zoals thuisfissa’s en gamenight. Bas zette zich niet alleen in voor jongeren, maar betrok hij ook ouderen: ouderen tv met ouderenadviseurs en jongeren.

Els Annegarn, winnnaar publieksprijs

Als maatschappelijk werker zet Els Annegarn (Stichting Doras) zich in voor het project Gezond Noord. Gezond Noord richt zich op kwetsbare bewoners van Amsterdam-Noord op tal van terreinen: voeding, roken, bewegen, mentale gezondheid om zo de doelgroep beter te kunnen helpen. Els verbindt in dit project het sociale domein en de zorg en brengt, huisartsen, ziekenhuis en GGZ bij elkaar.

Saskia Beukenhorst, derde genomineerde

Saskia Beukenhorst van Ons Tweede Thuis, helpt als zorgbemiddelaar cliënten de juiste zorg te krijgen. Naast haar werk als zorgbemiddelaar, zet zij zich ook in als hersenletsel-deskundige bij Breinlijn. Breinlijn is begin dit jaar opgericht en dient als landelijk loket, waar iedereen met vragen over hersenletsel (cliënten, zorgmedewerkers en naasten) terecht kan. Breinlijn geeft advies en verwijst door naar passende zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel. Breinlijn is een samenwerking van de zestien regionale hersenletsel teams.