Wie komt er in aanmerking voor de award?

We reiken de Samenwerkingsaward uit aan iemand die zich sterk maakt en inzet voor samenwerking tussen verschillende organisaties en stakeholders met het doel passende ondersteuning en zorg voor de inwoners in onze regio’s en/of een fijnere werkomgeving voor de zorg- en welzijnsprofessional. Hij/zij voldoet aan de volgende criteria: 

  • Brengt samenwerking op gang tussen verschillende organisaties, domeinen en sectoren ter bevordering van zorg en welzijn. Denk hierbij aan samenwerkingen tussen bijvoorbeeld VVT, GGZ en het onderwijs of tussen welzijn, huisartsen en het bedrijfsleven. Kijk ter inspiratie naar dit filmpje.
  • Levert een belangrijke en waardevolle bijdrage aan de zorg- en welzijnssector door zijn/haar:
    • inzet voor cliënten of;
    • inzet voor de professional
  • Zet zich actief in voor het gezamenlijk belang en ontschotting van  zorg en welzijn.
  • Heeft hart voor zorg en welzijn en draagt uit dat de cliënt of patiënt voorop staat.

 

We roepen onze leden op om met name de zorg- en welzijnsprofessionals zelf voor te dragen voor de prijs.

Winnaar Sigra Samenwerkingsaward 2020

De winnaar van de Sigra Samenwerkingsprijs 2020 is Bas Ouwens, jongerenwerker bij MEE en de Wering, voor zijn inzet voor de jongeren en ouderen in Den Helder. De publieksprijs ging naar Els Annegarm, maatschappelijk werker bij Stichting Doras, Amsterdam. De prijs werd uitgereikt tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 19 november 2020.

Bas Ouwens, winnaar juryprijs

Bas Ouwens organiseert verschillende evenementen met en voor jongeren in samenwerking met culturele instellingen en ondernemers. Ook tijdens de coronacrisis wist Bas op innoverende wijze activiteiten te organiseren voor jongeren met verschillende stakeholders, zoals thuisfissa’s en gamenight. Bas zette zich niet alleen in voor jongeren, maar betrok hij ook ouderen: ouderen tv met ouderenadviseurs en jongeren.

Els Annegarn, winnnaar publieksprijs

Als maatschappelijk werker zet Els Annegarn (Stichting Doras) zich in voor het project Gezond Noord. Gezond Noord richt zich op kwetsbare bewoners van Amsterdam-Noord op tal van terreinen: voeding, roken, bewegen, mentale gezondheid om zo de doelgroep beter te kunnen helpen. Els verbindt in dit project het sociale domein en de zorg en brengt, huisartsen, ziekenhuis en GGZ bij elkaar.

Saskia Beukenhorst, derde genomineerde

Saskia Beukenhorst van Ons Tweede Thuis, helpt als zorgbemiddelaar cliënten de juiste zorg te krijgen. Naast haar werk als zorgbemiddelaar, zet zij zich ook in als hersenletsel-deskundige bij Breinlijn. Breinlijn is begin dit jaar opgericht en dient als landelijk loket, waar iedereen met vragen over hersenletsel (cliënten, zorgmedewerkers en naasten) terecht kan. Breinlijn geeft advies en verwijst door naar passende zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel. Breinlijn is een samenwerking van de zestien regionale hersenletsel teams.