Gewenste impact van het project

Door minder op externe bureaus te leunen en een eigen ZZP-pool op te bouwen, realiseren we kostenbesparingen en betere en consistentere zorg.  ZZP'ers integreren beter in de teams en bouwen een sterkere band op met cliënten en bewoners. Minder wisselingen in het zorgpersoneel betekent dat cliënten en bewoners vertrouwde gezichten zien. Dat zorgt voor een veilig en vertrouwd gevoel, waardoor de zorg niet alleen effectiever wordt, maar ook persoonlijk. Dit draagt bij aan hun welzijn. Het gaat namelijk niet alleen om de fysieke zorg, maar ook om de emotionele en sociale steun. 

Toekomstvisie

Op lange termijn willen we deze coöperatie ontwikkelen tot een regionale flexpool voor vaste medewerkers en opleidingsmogelijkheden bieden.

Meerwaarde regionaal samenwerken

Deze aanpak maakt Kennemerland aantrekkelijker voor ZZP'ers door meer werkzekerheid en eerlijke tarieven, zonder tussenkomst van derden.

Sigra's rol

Sigra verbindt de zorg- en welzijnsorganisaties en faciliteert de oprichting van een gezamenlijke coöperatie. Deze coöperatie centraliseert het inzetten van ZZP'ers, wat leidt tot kostenbesparing en efficiënter personeelsbeheer.

Meer informatie