De juiste zorg op het juiste plek én moment voor mensen met dementie

Het aantal mensen met dementie dat thuis woont neemt toe. De arbeidsmarkt krimpt en het sociale netwerk neemt af. Mensen met dementie zullen zo lang als mogelijk thuis in de eigen woonomgeving (willen) blijven wonen.

De combinatie van deze factoren leidt tot knelpunten in de kwaliteit van leven, kwaliteit van ondersteuning en betaalbaarheid. Het is voor henzelf en voor professionals in zorg en welzijn een zoektocht waarbij idealiter op het juiste moment de juiste hulp en ondersteuning beschikbaar is.

Regionaal samenwerken is noodzakelijk

In iedere fase moet de omgeving aan een aantal voorwaarden voldoen om passende en goede steun te bieden. Dat is een continue uitdaging, onder meer vanwege het grote aantal organisaties en hulpverleners die iets kunnen betekenen, de diverse schotten in de financiering van welzijn en zorg, en het gegeven dat iedere situatie maatwerk is. Dat maakt samenwerking in een (regionaal) netwerk noodzakelijk. 
 

Jaarverslag 2022 Netwerk Dementie Noord-Holland Noord

Meer weten over het netwerk? Bekijk dan het jaarverslag met daarin onze gezamenlijke prestaties van het afgelopen jaar. 

Meer informatie