Telefoonnummer Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam: 020 2628112

Het Aanmeldportaal is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 020 2628112, keuzemenu: optie 1. Voor eerstelijns verblijf (ELV) elke dag van 8.30 tot 23.00 uur. Voor crisisopname (WLZ) 24 uur per dag.

De medewerker van het Aanmeldportaal kan direct zien of er een bed beschikbaar is en regelt samen met de verwijzer de opname.

Telefoonnummer Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amstelland-Meerlanden: 023 5556004

Het Aanmeldportaal is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer
023 5556004, keuzemenu: optie 1. Voor eerstelijns verblijf (ELV) elke dag van 8.30 tot 23.00 uur. Voor crisisopname (WLZ) 24 uur per dag.

De medewerker van het Aanmeldportaal kan direct zien of er een bed beschikbaar is en regelt samen met de verwijzer de opname.

Hoe ga je als huisarts of SEH-arts te werk?

 • Verzamel vóór het bellen de gegevens van de patiënt.
 • De Route Aanmelding Tijdelijke Zorg voor Huisartsen en SEH is een stroomschema waarmee je kunt zien wat er in welke situatie nodig is.
 • Het Afwegingsinstrument ELV en Crisisopname V&V is een formulier dat je helpt een afweging te maken bij het zoeken naar passende zorg. NB deze werkwijze geldt ook voor Amstelland-Meerlanden. 
 • In het document Crisiszorg Wlz - Verpleeghuizen Amsterdam staat informatie over wanneer een cliënt in aanmerking komt voor crisiszorg vanuit de WLZ en welke stappen daarvoor te ondernemen zijn. NB deze werkwijze geldt ook voor Amstelland-Meerlanden.
 • Bel het Aanmeldportaal op telefoonnummer 020-2628112 (Amsterdam) of 023-5556004 (Amstelland-Meerlanden), keuzemenu: optie 1. 
 • Voer de postcode in van de patiënt. Je wordt doorgeschakeld naar de ouderenzorgorganisatie in het woongebied van de patiënt.
 • SEH-artsen die opvang zoeken voor een patiënt die buiten Amsterdam of Amstelland-Meerlanden woont, kunnen hun eigen postcode invoeren.
 • Als er geen bed vrij is, dan kun je de patiënt op een wachtlijst laten plaatsen. Je wordt teruggebeld zodra er plek vrij is.
 • Tijdens kantooruren kun je het Aanmeldportaal ook bellen voor algemene vragen.
 • Voor IBS-plaatsingen is er een centrale crisisafdeling op locatie Jan Bonga (Amsta).   
   

Belangrijk

 • Bespreek (voordat je belt) met de patiënt en zijn of haar familie of er een voorkeur is voor opname dichtbij huis of elders in de regio.
 • Als je een opname ziet aankomen of kunt plannen, bel ons dan op werkdagen tijdens kantooruren. Zo hebben we voldoende tijd om de opname te regelen. Het telefoonnummer is dan in de avonduren beter bereikbaar voor spoedopnames. 

Rechterlijke machtiging Wet zorg en dwang via Aanmeldportaal

Per 1 januari 2021 geldt de Wet zorg en dwang (Wzd). Voor het aanvragen van een rechtelijke machtiging binnen de Wzd voor ouderen moet een onafhankelijke specialist ouderengeneeskunde een medische verklaring opstellen. Hierin staat of de cliënt in kwestie voldoet aan de criteria voor een rechterlijke machtiging (RM). Het benaderen van een specialist ouderengeneeskunde kan via het aanmeldportaal.

Neem contact op met het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg 020 2628112 (Amsterdam) en 023 5556004 (Amstelland-Meerlanden), keuzemenu: optie 2, voor het verkrijgen van een medische verklaring ten behoeve van de RM-aanvraag.

Ter informatie: De stedelijke handreiking procedure RM geeft een zorgnetwerk (casemanager dementie, ouderengeneeskunde, huisarts) handvatten voorafgaand, tijdens en na een procedure RM. Door samen te werken in een netwerk rondom de persoon met dementie kan een RM zorgvuldig worden voorbereid en soms zelfs worden afgewend. De handreiking is hier te vinden. NB. Ten aanzien van de inzet van het Netwerk Ouderengeneeskunde Amsterdam geldt dat deze werkwijze alleen van toepassing is in de regio Amsterdam. De regio Amstelland Meerlanden valt buiten het werkgebied van dit netwerk

Feedback of contact

Het Aanmeldportaal is constant in ontwikkeling en we kijken altijd waar we kunnen verbeteren. Hierin spelen verwijzers een belangrijke rol. We staan dan ook open voor jullie feedback! 

Verwijzers kunnen met hun tips, ideeën, vragen of klachten, bijvoorbeeld over de route en de werkwijze, maar ook over de kwaliteit of de samenwerking, terecht bij Gert-Jan de Wit. Hij is de coördinator Kwaliteit en Samenwerking van het Aanmeldportaal en bereikbaar via aanmeldportaaltijdelijkezorg@sigra.nl

Voor vragen over een lopende aanmelding of het verzoek om mee te denken bij een casus, kunnen verwijzers altijd contact opnemen met het Aanmeldportaal zelf (scroll voor contactgegevens naar boven).

Algemene informatie