Wat is Verwijspunt 020?

Ouderen die zelfstandig thuis wonen, kunnen plotseling tijdelijke opvang nodig hebben. Bijvoorbeeld na een val of delier. Huisartsen en spoedeisende hulp (SEH) artsen kunnen deze patiënten bij Verwijspunt020 melden voor een tijdelijke opname in de ouderenzorg. Verwijspunt020 maakt het mogelijk om via één centraal telefoonnummer snel een goede tijdelijke plek te regelen. Klik hier  voor meer informatie.

Rol van Sigra

Voor Verwijspunt 020 worden drie applicaties gebruikt. Sigra is verantwoordelijk voor het contractmanagement van de applicaties. Met als doel tijd en geld terug aan de zorgverlener.

De applicaties:

  • Zorgdomein - plaatsingsverzoeken van de huisarts naar het coördinatiepunt Verwijspunt020.
  • Vcare – telefonische doorschakeling van aanmeldnummer 020 – 2628 112 zodat Verwijspunt 020 24/7 beschikbaar en bereikbaar is.
  • Altide – zorgcentrale voor zorgbemiddeling buiten kantoortijden.

Algemene informatie