Mijn rol bij team Sigra

Als servicemanager zorg ik ervoor dat digitale diensten optimaal gebruikt kunnen worden door professionals in de zorg. 
Ik vind het belangrijk dat de diensten ondersteunend zijn en aangepast worden aan de wensen van de professional en de eisen van het veranderende zorglandschap in plaats van andersom. 
Dit doe ik samen met mijn collega servicemanagers digitale zorg.
 

Ik ben trots op

Dat ik altijd de nieuwe ontwikkelingen in de transmurale zorg heb gezocht: van de groei van het vak transferverpleegkundige tot expert op het gebied van Point als transferprogramma in de zorg. Zodat ik kan meedenken in optimalisatie van het gebruik van digitale diensten, ter ondersteuning van de zorgprofessional. Dit alles met als doel betere zorg voor onze kwetsbare mensen in de samenleving. 
Ook ben ik trots op mijn optimisme en positieve energie. 
 

Samenwerken betekent voor mij

Met elkaar mooie plannen maken vanuit respect en vertrouwen in elkaar.
Maar ook borgen van gemaakte afspraken en er op toezien dat we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

 

Mijn motto

Heb vertrouwen in de medemens en oordeel niet te snel. 
Leven en laten leven.