Vergroten van de zelfredzaamheid

Zorg- en welzijnsorganisaties zien dat er meer vraag komt naar eenvoudige ondersteuning bij het dagelijks leven van (veelal oudere) kwetsbare, thuiswonende inwoners. Bijvoorbeeld meehelpen met de boodschappen of samen de maaltijd bereiden. Met deze hulp kunnen zij langer thuis blijven wonen. In de vorm van een stage, geven de leerlingen deze hulp aan de burgers.

Voorbereiden op een baan in de zorg

Het wijkleercentrum vergroot ook de zelfredzaamheid van de leerlingen. Zij krijgen de kans om een praktijkgerichte opleiding te volgen en een mbo2-diploma te behalen. De wijkleercentra helpen zo ook mee aan de aanpak van de stageplaatstekorten en verbeteren de arbeidsmarktpositie van de deelnemers.

Meer informatie