Optimaal benutten van vrouwelijk potentieel als oplossing voor arbeidsmarktvraagstukken

Met de kenniskring kunnen we van en met elkaar leren hoe we met name vrouwelijk potentieel zo optimaal mogelijk kunnen benutten om arbeidsmarktvraagstukken op te lossen. Gedurende een periode van drie maanden kunnen zorgorganisaties een reeks van zes workshops bijwonen. Telkens komt een ander onderdeel van de HPP-aanpak aan de orde. Het is de bedoeling dat de organisaties zowel binnen als buiten de sessies actief ervaringen met elkaar delen.

Plan van aanpak voor de organisatie

Voorafgaand aan de eerste workshop ontvangen deelnemers een plan van aanpak. Op basis van de uitkomsten van de workshops kunnen zij het plan op maat maken. Deelnemende organisaties krijgen ook toegang tot een selectie handige HPP materialen.

Aan de slag met contractuitbreiding

De kenniskring is bedoeld voor zorgorganisaties die aan de slag willen met het thema contractuitbreiding omdat zij uitdagingen zien op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld omdat zij veel openstaande vacatures hebben, een hoge inzet van ‘personeel niet in loondienst’ of omdat ze jongere medewerkers willen aantrekken. Of er zijn uitdagingen op het gebied van goed werkgeverschap, zoals willen inspelen op de behoeftes en wensen van medewerkers.

De kenniskring helpt organisaties zelf aan de slag te gaan met concrete interventies om grotere contracten mogelijk te maken. Het kan ook een mooie eerste kennismaking zijn met het HPP-denken voor organisaties die een traject met volledige support van een HPP team overwegen.

Gevraagd: commitment

Aan deelname aan een kenniskring zijn geen kosten verbonden. Wel vragen we serieuze commitment van deelnemende organisaties. Dit betekent het actief bijwonen van alle zes sessie door één vast contactpersoon, aangevuld met specialisten op het gebied van HR of roostering, en tussen de sessies doorwerken aan het eigen plan. De kenniskring start op vrijdag 9 april.

Programma

Tijdens de kenniskring komt een zestal onderwerpen aan bod:

  • Introductie van Het Potentieel Pakken en de waarde van contractuitbreiding voor jouw organisatie
  • De feiten op tafel: opstellen van de value case
  • Enthousiasmeren van medewerkers en aanspreekpunten rondom contractuitbreiding
  • Informeren van medewerkers en aanspreekpunten rondom contractuitbreiding
  • Rooster booster – het realiseren van grotere contracten
  • Aanbevelingen om vandaag al mee aan de slag te gaan, en mogelijke vervolgstappen

 

Deelname

Op 9 april is de eerste bijeenkomst van de kenniskring. Als je interesse hebt om te deel nemen, ook als je niet kunt op 9 april, neem dan contact op met Lisa van Bodegom.

Logo HPP

Meer informatie