Over deze masterclass

Deze masterclass is bedoeld voor leiders, HR managers en bestuurders die op zoek zijn naar mogelijkheden om meer te sturen op behoud van medewerkers. Zij verdienen het om gekoesterd te worden.

Deelnemers krijgen enerzijds inzicht in de belangrijkste regionale arbeidsmarktcijfers en mogelijke oorzaken van uitstroom. Anderzijds krijgen zij inzicht in de mogelijkheden die zij hebben om het tij te keren, waaronder positief en waarderend leiderschap.

Over de spreker: Rob Berbers

Rob Berbers is managing partner van Porres en analyseert de medewerkersreis (employer journey) van zorgorganisaties. Aan de hand van de verkregen inzichten geeft hij aan waar omissies en discrepanties zitten in de reis die verloop veroorzaken. Met pragmatische adviezen geeft hij aan hoe op korte en middellange termijn het verloop te verkleinen. Het doel is om zoveel mogelijk mensen voor de zorgorganisatie, maar uiteindelijk voor de gehele zorgsector te behouden.

Rob van Porres spreker

Over de spreker: Nicole Vening

Nicole Vening is organisatieadviseur en leiderschap/team coach. Met Project IK helpt zij zorgorganisaties te versterken vanuit het ontwikkelen van waarderend leiderschap op de werkvloer. Ook doet zij waarderende consultancy bij verander en ontwikkeltrajecten binnen de zorg waarbij participatie en betrokkenheid van diverse stakeholders van belang is. Nicole zal vanuit haar expertise inzichten delen en voorbeelden geven over het belang van leiderschapsinvloed voor het behoud van medewerkers.

Nicole Vening

Aanmelden

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt, dit vind je terug in onze privacyverklaring

Ik heb kennisgenomen van de privacyverklaring en ga akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens. 

Meer informatie