Lid worden van SIGRA

Wat biedt een lidmaatschap van SIGRA uw organisatie?

Ontmoeting en verbinding

SIGRA is een netwerkorganisatie en biedt ontmoeting en verbinding op gewenste onderwerpen. Dit kan binnen bestaande netwerken zijn, zoals het netwerk voor Doorstroming patiënten, het HRM-netwerk Care & Cure, het netwerk voor Privacy & Informatieveiligheid of één van de Expertisenetwerken die door SIGRA worden ondersteund. Of in nieuwe samenwerkingsvormen, binnen een bepaalde sector of sector overstijgend, met SIGRA-leden, andere spelers uit zorg en welzijn en belangrijke stakeholders uit onderwijs, overheid en zorgverzekeraars.
Zie Netwerken

Ontwikkeling en samenwerking

Op initiatief van SIGRA-leden worden gezamenlijke activiteiten gestart, waarbij SIGRA organisatie- en beleidsondersteuning biedt. Een voorbeeld hiervan is ketensamenwerking waarbij extra aandacht is voor: Gezond Gewicht bij Jeugd, Medicatie-veiligheid, Anti-stollingsketen, LVB 18+ en NAH-CVA.
Zie Thema's

Gebundelde kennis en expertise

Kennis en expertise is bij SIGRA gebundeld binnen de drie programma's. 

  • SIGRA heeft al jarenlang ervaring met het regionale arbeidsmarktbeleid en deze kennis en expertise komt samen in het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs.
  • De integratie met SIGRA begin 2015 heeft de kennis en expertise op het gebied van Innovatie en ICT geleverd voor het programma ICT, Innovatie & E-health.
  • Binnen het programma Integrale Zorg & Welzijn wordt de kennis en expertise op het gebied van domeinoverstijgende zorg gebundeld. 

Speciale voordelen voor leden

Andere voordelen speciaal voor leden zijn bijvoorbeeld korting op de zorgverzekering voor uw medewerkers (en uw werkgeversbijdrage), het goedkoop inhuren van team SIGRA en meer! 
Alle voordelen op een rij...

Contributie

De contributie is gekoppeld aan de omzet van de instelling.
Lees meer over contributie...

Lid worden

Is uw organisatie of netwerk actief op het terrein van de gezondheidszorg en/of welzijn in de regio Groot Amsterdam, Zaanstreek-Waterland of Noord-Holland Noord en heeft u interesse om aan te sluiten bij het SIGRA netwerk?
Neem dan contact op met Saskia Schalkwijk, directeur SIGRA of Marloes Mattheijer, bestuurssecretaris vereniging SIGRA