Mijn rol bij Team Sigra

Als bestuurssecretaris en -adviseur help ik het bestuur van Sigra bij haar besluitvormingsproces. Ik zorg ervoor dat dit proces gestructureerd verloopt en toekomstbestendig is. Ik ga daarin resultaatgericht te werk. Dit doe ik om onze leden goed te ondersteunen in de samenwerking. Zo draag ik vanuit mijn rol bij aan de missie van Sigra: ‘Alleen samen kunnen we passende zorg en ondersteuning bieden. Samen gaan we voor vitale, gezonde inwoners en professionals in onze regio.

Ik ben trots op

Ik ben trots op het governance-traject van Sigra, dat ik begeleid. Samen met het bestuur, de directie en juridische adviseurs zet ik een organisatiemodel voor Sigra op, dat voldoet aan de huidige wetgeving en moderne manieren van besturen.

Ik heb snel overzicht over alle factoren die spelen bij een ingewikkeld vraagstuk. Ik kan deze informatie goed overzichtelijk en in begrijpelijke taal ordenen. Zo help ik het bestuur en de directie om tot de kern van een vraagstuk te komen en tot een gedegen besluit te komen.

Samenwerken betekent voor mij

In samenwerking vind ik het belangrijk dat we elkaar goed de ruimte geven en dat we naar elkaar luisteren. Ieder heeft zijn of haar eigen kwaliteiten. Deze kwaliteiten brengen we samen om in te zetten voor de gezamenlijke missie van Sigra.

Mijn motto

Blijf jezelf, er zijn anderen genoeg. Juist omdat ieder uniek is, kunnen we samen iets moois neerzetten.