Eerste stappen in regionale samenwerking

Regionale samenwerking is in het IZA essentieel. Voor het opstellen van de regioplannen hebben de gemeenten, de grootste zorgverzekeraar en zorg- en welzijnsaanbieders daarom de handen ineengeslagen, vanuit Sigra zijn we hier nauw bij betrokken. In Amstelland is dat een samenwerkingsverband van gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, GGD Amsterdam Amstelland en verschillende zorg – en welzijnsaanbieders (grotendeels verenigd in Sigra). Dat doen zij onder de naam Samen sterk voor een vitaal Amstelland. 

In Haarlemmermeer bestaat de samenwerking uit gemeente Haarlemmermeer, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, GGD Kennemerland, zorg- en welzijnsaanbieders (grotendeels verenigd in Sigra) en inwoners. De lancering van de regioplannen is voor beiden een eerste stap in de samenwerking en biedt volop kansen om de samenwerking te versterken, het is bijvoorbeeld een aanzet tot meer en stevigere samenwerking tussen de verschillende domeinen. Met als doel de juiste zorg op de juiste plek.   

 

Regionale opgaven en bovenregionale opgaven

In het regiobeeld, verschenen op 1 juli 2023, werden de grootste transformatieopgaven van de regio Amstelland-Meerlanden duidelijk. De regioplannen geven inzicht in de belangrijkste regionale opgaven, die zijn vormgegeven in zes thema’s. De eerste drie thema’s - preventie, mentale gezondheid en ouderen worden- worden met een lokale benadering aangepakt.  Deze aanpak moet zorgen voor de meest effectieve manier van het aangaan van de uitdagingen op deze thema’s. De thema’s digitalisering, arbeidsmarkt & onderwijs en acute zorg worden bovenregionaal, in samenhang met aangrenzende regio’s, uitgewerkt.  

Regioplannen Amstelland en Haarlemmermeer

De regioplannen zijn gepubliceerd op de website van de Juiste Zorg op de Juiste Plek en zijn hieronder te downloaden.  

Wat zijn de volgende stappen?

2024 staat in het teken van het opstarten van de uitvoering van de plannen.   

Meer informatie