In de zorgkantoorregio Amstelland-Meerlanden wordt onderscheid gemaakt naar twee subregio’s: Amstelland en Meerlanden. Amstelland met in totaal 170.010 inwoners uit de plaatsen Uithoorn, Aalsmeer, Ouder-Amstel en Amstelveen. Meerlanden is Haarlemmermeer met in totaal 159.340 inwoners. De komende jaren wordt een bevolkingsgroei verwacht, onder andere door migranten en vele nieuwbouwprojecten. Opvallend is dat Amstelland-Meerlanden een relatief welvarende regio is. Er wonen relatief meer welvarende mensen ten opzichte van minder welvarend, maar ook ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Conclusie en transformatieopgave

In het regiobeeld zijn de belangrijkste conclusies:

  • Een relatief jonge regio met een gezonde leefstijl (in vergelijking met Nederland), ook de ervaren gezondheid is hoger  
  • De luchtkwaliteit is relatief laag en de geluidshinder relatief hoog
  • In alle sectoren is al grote arbeidsmarktspanning
  • Er is een toename van (risico op) psychische klachten
  • Er is een grote verwachte toename van de zorgvraag voor ouderen
  • Een verwachte toename van overgewicht, aandacht voor roken, alcohol en drugs

 

Wat is de transformatieopgave?
 

  • Het capaciteitsvraagstuk. In alle sectoren wordt een zeer groot tekort verwacht. Waarschijnlijk zijn die het grootst in de GGZ, onder huisartsen, in de gehandicaptenzorg en bij verpleeghuizen.
  • Naar verwachting neemt de vergrijzing in deze regio tot 2040 steeds sterker toe. Dit leidt tot een toename van ouderdoms-gerelateerde klachten en daarmee een toename van de zorgvraag in verschillende sectoren.
  • De komende jaren wordt een bevolkingsgroei verwacht. Dit betekent waarschijnlijk een stijging van de zorgvraag.
  • De ontwikkelingen in leefstijl. Het aantal mensen met overgewicht stijgt naar verwachting. Ook maken regiopartijen zich zorg over het drugsgebruik, alcoholgebruik en roken.

Regiobeeld Amstelland-Meerlanden

Het regiobeeld is gepubliceerd op de website van de Juiste Zorg op de Juist Plek en is hieronder te downloaden.

Voorblad regiobeeld Amstelland-Meerlanden

 

 

 

 

Hoe is het regiobeeld tot stand gekomen?

In opdracht van Zorg en Zekerheid heeft de Rebelgroep het Regiobeeld gemaakt. Vanuit Sigra zijn we hier nauw bij betrokken; alle zorg- en welzijnsbestuurders en bestaande werkgroepen/netwerken en coalities hebben in twee ronden feedback gegeven. In de twee Bestuurlijke Afstemmingestafels Welzijn & Zorg voor Amstelland en Haarlemmermeer zijn de beelden, mede namens de Sigra Compacte Regiotafel Amstelland-Meerlanden, vastgesteld.

Wat is de volgende stap?

Samen met gemeenten Amstelland en Haarlemmermeer en Zorg en Zekerheid heeft Sigra een samenwerkingsstructuur opgezet. Op dit moment is de governance voor het opstellen van het regioplan en de daaropvolgende activiteiten onder constructie. De governance structuren zijn in het regiobeeld terug te vinden op pagina146 en 147. Vanuit deze samenwerking gaan we aan de slag met het opstellen van de regioplannen die eind 2023 gereed moeten zijn. Er komt een plan per subregio: één voor Amstelland en één voor Haarlemmermeer. De regioplannen maken we samen met zorg- en welzijnspartijen, gemeenten, zorg en zekerheid, inwoners en andere relevante betrokken partijen.

Meer informatie