Focus op de regio

Het regioplan geeft inzicht in de belangrijkste regionale opgaven die de acht coalities van Amsterdam Vitaal & Gezond de komende drie jaar aanpakken. Ook staat uitgewerkt hoe gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis mensen en middelen richten om deze doelen met elkaar te behalen. Dit alles brengt het bereiken van de ambitie van de regio dichterbij: in 2040 hebben alle Amsterdammers gelijke kansen op een goede gezondheid. En kwetsbare groepen hebben er 10 gezonde levensjaren bij.    

“Met dit regioplan leggen we de focus op de Amsterdammer met de grootste gezondheidsachterstanden en we werken daarbij gebiedsgericht.” 
Alexander Scholtes, wethouder zorg en publieke gezondheid 

 

Regiobeeld input voor regioplan

Eerder in 2023 is het verrijkte regiobeeld gemaakt. Hierin staan de belangrijkste elementen uit het IZA, maar werden ook nieuwe elementen toegevoegd. Bijvoorbeeld de voorspellingen van zorggebruik, de gezondheid van de Amsterdammer, vergelijking tussen verwachte en werkelijke zorgkosten, gedetailleerde informatie per stadsdeel, wonen en zorg en inzichten in palliatieve zorg. Amsterdam richt zich er specifiek op dat alle Amsterdammers met gelijke kansen, veerkrachtig en gezond opgroeien, leven en ouder worden. In het regioplan staan afspraken over de manier waarop dat wordt aangepakt en de beoogde resultaten voor de komende drie jaar.  

“Na een mooi regiobeeld, nu een mooi regioplan met speerpunten en leidraden waar we mee aan de slag kunnen”  
Peter Langenbach, Directeur zorginkoop Zilveren Kruis

Regioplan

Het regioplan is gepubliceerd op de website van de Juiste Zorg op de Juiste Plek en is hieronder te downloaden.  

Wat zijn de volgende stappen?

Hoe de acht coalities van Amsterdam Vitaal & Gezond de regionale opgaven oppakken in de komende drie jaar wordt uitgewerkt in de uitvoeringsagenda per coalitie. Coalitie overstijgende thema’s worden weergegeven in de werkagenda van 2024. Blijf via de website en nieuwsbrief van Amsterdam Vitaal & Gezond op de hoogte van de uitvoering van het plan.  

Meer informatie