Skills ontdekken

Het Transferpunt Zorg en Welzijn is een platform waar geïnteresseerden kunnen ontdekken welke skills ze hebben en hoe ze hun vaardigheden kunnen inzetten bij zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Amsterdam en Diemen. Men krijgt snel duidelijkheid of werken in zorg of welzijn bij hen past, welke functies aansluiten op hun talenten en welke trainingen of (versnelde) opleidingstrajecten daarvoor gevolgd moeten worden.

Ook is er samenwerking met onderwijsorganisaties waardoor we ook het aanbod van online trainingsprogramma’s, modulaire opleidingen, en versnelde en reguliere opleidingen voor mbo en hbo kunnen laten zien. Verder biedt het Transferpunt loopbaanbegeleiding om de overstap naar zorg en welzijn zo makkelijk en snel mogelijk te maken.

De stappen die een kandidaat doorloopt

  1. De deelnemer vult de Zorgscan in. Dit online instrument brengt op basis van werk- en opleidingsverleden en talenten de kortste (opleidings-)route naar passende zorg- en welzijn vacatures in kaart. 
  2. Vervolgens stapt de deelnemer de Paskamer in. Deze digitale ‘kamer’ brengt talenten in kaart en koppelt deze aan functies in zorg en welzijn die samen met werkgevers zijn opgesteld. 
  3. Daarna volgt een gesprek met een loopbaancoach. In dit gesprek worden de resultaten uit De Zorgscan en De Paskamer besproken en wordt ook gekeken naar passende opleidingen én de financiële aspecten. Op basis hiervan besluit de deelnemer of een baan in de zorg en welzijn bij hem of haar past.
  4. Bij een positief besluit wordt de deelnemer door de zorgmakelaar voorgedragen aan een werkgever.  Mocht er in stap drie geen match zijn dan helpt de loopbaancoach de deelnemer op weg naar een andere sector.
  5. De deelnemer en werkgever gaan met elkaar in gesprek via de gebruikelijke sollicitatieprocedure en bij een match komt de deelnemer in dienst van een zorg- of welzijnsorganisatie in een combinatie van werken en leren.

Realistisch beeld van werken in zorg en welzijn

Door geïnteresseerden goed te informeren over het werkveld, de verschillende mogelijkheden en opleidingen, hebben zij een beter beeld van de sector, wat kan bijdragen tot een beter besluit. Gezamenlijk leveren we hiermee een bijdrage aan duurzame instroom en voorkomen we dat leerlingen tijdens de opleiding of in een later stadium uitvallen. Bekijk de presentatie van 16 maart en lees over de voordelen op pagina 20. 

Meer weten?

Is jouw organisatie nog niet op de hoogte en wil je je laten informeren? Neem dan contact op met de contactpersoon van Transferpunt Zorg & Welzijn van Sigra: Waheeda Abdoelrahman. Ook kan je terecht bij Helena Schuengel, projectleider Transferpunt Zorg en Welzijn, +31(0)6 51840758. Of kijk op www.houseofskillsregioamsterdam.nl

Meer informatie