Onafhankelijk en gratis loopbaancoaching voor zorg en welzijn

Als HR-adviseur, manager of teamleider wil je dat jouw zorg- en welzijnsmedewerkers zich gewaardeerd voelen en zich kunnen ontwikkelen binnen de organisatie. Als een medewerker behoefte heeft aan andere of meer taken en verantwoordelijkheden, aan meer uren of juist iets heel anders wil doen binnen de organisatie, dan is er de mogelijkheid om dit in vertrouwen te bespreken met een onafhankelijke coach. Deelname aan het loopbaantraject is gratis.

Door samen met een loopbaancoach te kijken naar de mogelijkheden binnen de huidige functie en organisatie, kunnen medewerkers zichzelf beter leren kennen en hun kwaliteiten ontdekken. Dit draagt bij aan meer zelfvertrouwen en plezier in het werk.

De loopbaancoaches van Nieuwzorg (regio Amsterdam), Enroute (regio Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord) en Dijk & Van Emmerik (regio Kennemerland Amstelland en Meerlanden) begeleiden de kandidaten. Sigra voert Sterk in je werk uit in Noord Holland in opdracht van CNV Zorg & Welzijn en in nauwe samenwerking met RegioPlus.


Voorwaarden

 • Een kandidaat kan slechts één keer deelnemen aan het loopbaantraject.
 • De kandidaat heeft afgelopen jaar weinig tot geen loopbaanondersteuning gehad. Hulp van het UWV of enkele scholingsdagen zijn toegestaan.
   


Aanmelden

Kandidaten kunnen zich aanmelden op Sterkinjewerk.nl. Na aanmelding neemt een loopbaancoach contact op voor het plannen van een gesprek..


Maak Sterk in je werk bekend binnen jouw organisatie: zes effectieve manieren

 • Download de Sterk in je werk communicatie toolkit
 • Plaats informatie over Sterk in je werk op o.a. intranet.
 • Deel de Sterk in je werk-cadeaukaarten uit onder je  medewerkers.
 • Organiseer een informatiebijeenkomst of inspiratiedag.
 • Praat over aandacht voor de loopbaan tijdens een teamoverleg.
 • Maak het een onderdeel van persoonlijke ontwikkelingsplannen en het duurzaamheidsbeleid.
   


Wil je meer weten over de mogelijkheden die Sterk in je werk jouw organisatie kan bieden?

Lees de werkgeversfolder of neem contact op met Waheeda Abdoelrahman. 

Logo Sterk in je werk

Meer informatie