Onze gezamenlijke doelen voor 2023-2026

 • Een zorgpad voor palliatieve zorg.
 • Er is één ingang voor palliatieve zorg, waarbij we de zorg thuis regelen door samen te werken met zowel formele als informele zorgverleners, ondersteund door een transmuraal expertiseteam en een kenniscentrum voor palliatieve zorg.
 • De bekendheid en vindbaarheid van palliatieve zorg bij zorgverleners en inwoners verbeteren.

De aanpak in 2023 en 2024

 1. Vergroten maatschappelijke bewustwording
  Het gesprek over wensen en behoeften in de laatste levensfase wordt te weinig gevoerd, waardoor de zorg vaak sterk ziektegericht is. Dit verlaagt de kwaliteit van leven en sterven en leidt tot potentieel niet-passende zorg. Het netwerk moedigt inwoners in de regio aan om met hun naasten en zorgverleners stil te staan bij wensen en grenzen in hun laatste levensfase. Hierbij richten we ons ook op het doorbreken van taboes rondom de dood. Ons doel is ook om de kennis rondom dit onderwerp te vergroten, zodat mensen beter geïnformeerd keuzes kunnen maken. Daartoe organiseren we in 2024 informatieve voorlichtingsbijeenkomsten, verspreiden we gerichte materialen en zorgen we ervoor dat er relevante en toegankelijke informatie op de website van het netwerk staat.
   
 2.  Beschikbaar maken van proactieve palliatieve zorg en ondersteuning
  Proactieve zorgplanning is essentieel om ervoor te zorgen dat mensen de juiste zorg krijgen, afgestemd op hun wensen en behoeften. Hierin speelt de verdere implementatie van de Regionale Transmurale Afspraak voor palliatieve zorg in Zuid-Kennemerland en Meerlanden een belangrijke rol. Voor de regio Amstelland ontwikkelen we een werkproces dat een actievere uitwisseling van uitkomsten van behandelwensgesprekken tussen de 1e en 2e lijn bevordert.
  In 2024 voeren we diverse projecten uit om de toegang tot palliatieve zorg te vereenvoudigen. Ook richten we een transmuraal expertiseteam op met specialisten op het gebied van palliatieve zorg. Dit team staat klaar om zorgverleners van advies en ondersteuning te voorzien, zodat zij op hun beurt de best mogelijke zorg kunnen bieden.
   
 3. Versterken netwerk en deskundigheid
  Voor een succesvolle samenwerking in de palliatieve zorg is meerjarig commitment, een professionele organisatie en investeringsruimte cruciaal. In 2024 versterken we ons netwerk door steviger te verbinden met het sociale domein en door de verbinding te maken met regionale plannen. We zetten ook stappen om patiënten en hun naasten meer te betrekken bij onze plannen en beslissingen. Ook blijven we ons inzetten om de deskundigheid van onze zorgverleners te verbeteren, zodat ze altijd de beste zorg kunnen leveren.
maninrolstoelvoorraam

De rol van Sigra

Sigra coördineert beide netwerken in Noord-Holland Zuid, die opereren vanuit één kernbestuur. Zorg- en welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties uit deze regio vormen de netwerken. 

Bekijk de website en lees meer over de netwerken. 

Meer informatie