Mijn rol bij Team Sigra

Ik coördineer in de regio’s Amstelland-Meerlanden en Midden- en Zuid-Kennemerland de netwerken palliatieve zorg. In deze netwerken werken veertig zorgorganisaties samen aan het goed organiseren van de zorg voor patiënten en hun naasten in de laatste levensfase, zodat de behandeling, ondersteuning en zorg afgestemd wordt op de waarden, wensen en behoeften van de patiënt.

Ik ben trots op

Ik ben er trots op dat ik in mijn werk mijn jarenlange ervaring als communicatieadviseur en projectleider kan combineren met de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn recente opleiding tot verpleegkundige. Tijdens deze opleiding heb ik ervaren hoe belangrijk samenwerken is om goede zorg te kunnen leveren. In mijn huidige functie als netwerkcoördinator breng ik zorgverleners bij elkaar zodat we gezamenlijk de (palliatieve) zorg steeds verder kunnen verbeteren.

Samenwerken betekent voor mij

Samenwerken betekent voor mij dat je het beste in elkaar naar boven haalt, en zo samen verder komt. Een goed team is meer dan de som der delen!