Doelstellingen commissie Kindzorg

De commissie heeft een brede samenstelling. Hierdoor is er expertise en ervaring aanwezig vanuit allerlei invalshoeken zoals: medisch, paramedisch, psychosociaal, psychotherapeutisch, psychiatrisch of gecombineerd.

Één van de belangrijkste doelstellingen van de commissie Kindzorg is bijdragen aan integrale, snelle en kwalitatief goede hulp voor zowel zwangeren als het jonge kind. Hierbij wordt gekeken naar zowel het kind, de ouder als de context. Zowel op strategisch als op uitvoerend niveau zet de commissie zich in voor een goede, integrale samenwerking tussen alle partijen die met zwangeren en kinderen te maken hebben.

De commissie Kindzorg heeft de volgende speerpunten:

 • belang van vroegsignalering en snel passende hulp uitdragen;
 • positioneren en borgen van de expertise rondom het jonge kind;
 • agenderen en proactief oppakken van maatschappelijke vraagstukken en knelpunten in beleid;
 • samenwerkingspartner zijn van betrokken partijen in de ketenzorg rondom zwangeren en het jonge kind en financiers.

 

Dit doen we door middel van:

 • onderlinge informatie- en kennisuitwisseling;
 • bespreken van actuele ontwikkelingen en signaleren van de knelpunten rondom zwangerschap en het jonge kind;
 • gezamenlijk optrekken naar financiers (bijvoorbeeld door middel van brieven of notities);
 • deelname aan de coalitie-kerngroep Gezonde & Kansrijke Start en de coalitie Jeugd & Gezin in Amsterdam Vitaal en Gezond.


De commissie Kindzorg komt vier keer per jaar bijeen. Daarnaast organiseert de commissie bijeenkomsten met de volgende doelen: 
 

 • kennisuitwisseling en verbinding;
 • deskundigheidsbevordering;
 • uitdragen van het belang van vroegsignalering, snelle hulp en breed kijken.

Leden van de Commissie Kindzorg

De leden van de commissie Kindzorg zijn: MOC ´t Kabouterhuis, OuderKindlijn, Levvel, Altra, SAG, GGD Amsterdam, Ons Tweede Thuis (Nifterlake), Cordaan Jeugd, Omega, Kentalis, VISIO, NSDSK, Universitair Audiologisch Centrum, KNO-heelkunde en Emma Kinderziekenhuis (Amsterdam UMC), Stichting Orion, Zigzag, Elaa en Netwerk Kinderrevalidatie.

Rol van Sigra

Sigra coördineert de commissie Kindzorg. Zo geeft Sigra beleidsmatige ondersteuning, borgt (samenwerkings)afspraken en optimaliseert de vindbaarheid en doelmatigheid van het netwerk. Daarnaast heeft Sigra een informerende, verbindende en signalerende rol naar aangesloten organisaties en andere samenwerkingspartners in de ketenzorg. 


Zie ook

GGD Amsterdam: coalitie Gezonde en Kansrijke Start
Amsterdam Vitaal & Gezond

Meer informatie