Netwerk Jeugd GGZ

Negen instellingen voor Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam zijn verenigd in het Netwerk Jeugd GGZ. Er worden jaarlijks zes netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomsten is het onderhouden van de onderlinge contacten, elkaar op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen, gezamenlijke visievorming en gezamenlijke uitvoering van projecten en acties, die ten goede komen aan de zorg voor kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek.

Speerpunten 2015-2016

Versterking van en aansluiting op de basiszorg in de wijk en op school

  • Versterking van het aanbod voor 0-6 jarigen en KOPP
  • Realisering goede aansluiting met de volwassenenzorg
  • Professionalisering multifocale zorg en domeinoverstijgend werken
  • Inbedding crisiszorg voor jeugd in samenwerkingsafspraken

Ook wordt de samenwerking op het gebied van ICT verkend.

Bekijk hier het Visiedocument 2015-2016 van het SIGRA Netwerk Jeugd GGZ

 

NB. Per 1 mei 2015 is de eigen website van het netwerk jeugdggz-amsterdam.nl opgeheven.