Themagerichte boards

In het realiseren van netwerkzorg speelt cBoards een cruciale rol. cBoards is een zorgplatform voor laagdrempelige samenwerking en gegevensuitwisseling. Zorgprofessionals, informele zorgverleners zoals mantelzorgers en de patiënt werken samen rondom een specifiek zorgthema. Een board is hiermee een themagericht multidisciplinair patiëntendossier. In het board worden alleen voor het thema relevante medische gegevens gedeeld en alleen relevante personen worden bij het board betrokken. Deze thematische opzet garandeert bescherming van de privacy en maakt de samenwerking tussen de verschillende disciplines overzichtelijk en efficiënt. 

Multidisciplinaire samenwerking

In het board wordt samen de zorg gecoördineerd. Zo worden er medische gegevens met elkaar gedeeld en betrokkenen kunnen laagdrempelig met elkaar communiceren via diverse communicatietools, zoals een chat of beeldbellen. Ook kan de patiënt op afstand gemonitord worden op basis van thuismetingen. Voor patiënten is het een stap naar meer regie en controle over je eigen gezondheid.

Regiobeheer van cBoards door Sigra

Sigra is verantwoordelijk voor het beheer van cBoards in de regio Amsterdam. We brengen gebruikers samen en maken werkafspraken over het gebruik van cBoards. Bovendien hebben we overleg met de leverancier over de functionaliteiten. Caresharing is de leverancier van cBoards.

Meer informatie

Neem voor vragen contact op met het servicemanagement van Sigra via servicemanagement@sigra.nl. Meer informatie vind je via Caresharing.

Deelnemen?

Interesse in cBoards? Schrijf je organisatie hier in.

Meer info