Wat er gebeurt tijdens en na een ransomware-aanval

De eerste spreker ging in op een praktijkvoorbeeld: de ransomware-aanval bij Universiteit Maastricht (UM) op kerstavond 2019. Bart van den Heuvel, CISO bij de UM, vertelde hoe een klik op een phishingmail in oktober 2019 leidde tot de cyberaanval en wat er allemaal in werking werd gezet om de gevolgen te beperken en de schade te herstellen. Aan de orde kwamen de belangrijkste lessons learned en de maatregelen die zijn genomen om een dergelijke aanval in de toekomst te kunnen voorkomen of in ieder geval snel in beeld te hebben.

Psychologie achter bewustwording

Inge Wetzer, sociaal psycholoog cybersecurity & compliance bij Secura, ging in op de psychologie achter bewustwording en de stap naar veilig gedrag. Wat kunnen organisaties doen om ervoor te zorgen dat medewerkers zich niet alleen bewust zijn van de gevaren, maar ook daadwerkelijk (cyber)veilig handelen? Een interventie om cyberveilig te handelen zal zich moeten richten op leren, motiveren en faciliteren, aldus Inge, die de aanwezigen meenam in een werkwijze om hierin een juiste balans te vinden.

Meer deskundigheidsbevordering

Sigra organiseert met partners ook opleidingen en een masterclass Privacy & Informatieveiligheid. Kijk hiervoor en meer op het Expertisecentrum Privacy & Informatieveiligheid.

Digitale zorg

Meer informatie