Expertisenetwerk Niet Aangeboren Hersenletsel

Achtergrond

Niet Aangeboren Hersenletsel of NAH is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven. Hersenletsel is als volgt gedefinieerd: Hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot het aangewezen zijn op hulpverlening.

In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 160.000 nieuwe mensen te maken met een of andere vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie. Dit hersenletsel kan tot lichamelijke en/of functionele beperkingen leiden. In totaal ervaren ongeveer 650.000 mensen de (negatieve) gevolgen van hun hersenletsel. Ook de naaste omgeving ondervindt vaak de gevolgen.

SIGRA ondersteunt en coördineert door middel van het Expertiesenetwerk NAH de samenwerking van verschillende organisaties rondom NAH in de regio Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en Amstelland. Het doel is om de zorg en ondersteuning voor mensen met NAH toegankelijk te houden.

Expertisenetwerk Niet Aangebogen Hersenletsel

Het Expertisenetwerk NAH opereert op beleidsmatig en inhoudelijk deskundig niveau. Het werkgebied is Amsterdam, Diemen, Amstelland en Zaanstreek-Waterland.

 • Commissie Niet Aangeboren Hersenletsel
  De Commissie Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) heeft als doel het maken van afspraken tussen zorginstellingen en besluiten nemen die noodzakelijk zijn voor een compleet en samenhangend aanbod van behandeling en voorzieningen voor mensen met NAH in de regio. De leden van de commissie zijn vertegenwoordigers van zorgaanbieders in de acute, revalidatie en chronische fase. Ze hebben managementmandaat of fungeren als ambassadeur binnen de eigen organisatie bij de implementatie van gemaakte afspraken en procedures.
 • Expertgroep Niet Aangeboren Hersenletsel
  De Expertgroep Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) bestaat uit professionals die werkzaam zijn bij de leden van het Expertisenetwerk NAH. Gezamenlijk hebben zij veel expertise in huis, bestaand uit verschillende functies, zoals: CVA verpleegkundige, specialist ouderen geneeskunde (SOG), revalidatiearts, neuropsycholoog, ambulant begeleider, maatschappelijk werk en cliëntondersteuner. De leden van de Expertgroep NAH ontmoeten elkaar twee tot drie keer per jaar tijdens een netwerkbijeenkomst waaraan een inhoudelijk thema is gekoppeld, zoals ‘NAH & psychische problematiek’ en ‘NAH & mantelzorgondersteuning’. Delen van kennis staat centraal. Bovendien zijn ook collega’s van de expertgroep NAH van harte welkom tijdens deze netwerkbijeenkomst. Drie leden van de Expertgroep NAH werken als hersenletsel deskundige voor het landelijk initiatief Breinlijn.
 • Breinlijn
  Breinlijn is er voor mensen met hersenletsel, hun naasten en professionals om advies te geven over vragen en casuïstiek over (de gevolgen van) hersenletsel. Breinlijn verwijst eventueel door naar passende zorg en ondersteuning. Neem contact op met Breinlijn via www.breinlijn.nl. Je wordt dan op basis van postcode automatisch doorverwezen naar de gewenste regio. Een regionale hersenletseldeskundige neemt binnen twee werkdagen contact op. Reade, Ons Tweede Thuis en MEE Amsel en Zaan hebben drie hersenletsel deskundigen beschikbaar gesteld, die onafhankelijk advies geven. Lees hier meer over de landelijke ontwikkeling van Breinlijn. 

Logo Breinlijn

Leden Expertisenetwerk NAH
De volgende organisaties zijn betrokken en/of lid bij het Expertisenetwerk NAH: Afasiecentrum, Amsterdam UMC, Bartiméus, Beroerte adviescentrum (Amstelring/OLVG), Breidablick (Rafaëlstichting), Cliëntenbelang Amsterdam, Cordaan, GGZ inGeest, Heliomare, Hersenletsel.nl, Mentrum (Arkin), Lievegoed, MEE Amstel en Zaan, Odion, Ons Tweede Thuis, Reade, Reinaerde, Viso en Vesalius (Altrecht).

Logo exptertisenetwerk NAH


Netwerken/werkgroepen waarmee wordt samengewerkt

 • Werkgroep CVA
  SIGRA coördineert ook het transmuraal platform, waarin afspraken worden gemaakt tussen medisch specialisten en huisartsen in Amsterdam om de zorg voor specifieke patiëntgroepen te verbeteren. Cerebro Vasculair Accident (CVA) is één van deze patiëntgroepen. Professionals vanuit de curatieve, revalidatie en chronische fase zijn hierbij betrokken. Voor meer informatie over het transmuraal platform klik hier.
 • Expertisenetwerken Amsterdam e.o.
  SIGRA coördineert 3 vergelijkbare expertisenetwerken, namelijk het Expertisenetwerk Jeugd (L)VB, LVB18+ en Autisme. Klik hier voor een volledig overzicht van alle Expertisenetwerken en bekijk de video.

Heeft u een vraag over het Expertisenetwerk NAH?
Heeft een vraag aan de coördinator van het Expertisenetwerk NAH, neem dan contact op met Mark van Duin. Inhoudelijke vragen over hersenletsel kunnen alleen door Breinlijn worden beantwoord.