Expertisenetwerk Niet Aangeboren Hersenletsel

Achtergrond                                                          

Niet Aangeboren Hersenletsel of NAH is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven. Hersenletsel is als volgt gedefinieerd: Hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot het aangewezen zijn op hulpverlening.

In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 160.000 (nieuwe) mensen te maken met een of andere vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie. Dit hersenletsel leidt vaak tot lichamelijke en/of functionele beperkingen. Ook de naaste omgeving ondervindt vaak de (negatieve) gevolgen.

SIGRA ondersteunt en coördineert door middel van het Expertiesenetwerk NAH de samenwerking van verschillende organisaties rondom Niet Aangeboren Hersenletsel in de regio Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en Amstelland.

  • Expertteam Niet Aangeboren Hersenletsel

    Voor advies over het vinden van passende zorg, zoals behandeling, wonen, begeleiding en andere vormen van hulpverlening, kunt u contact opnemen met het Expertteam NAH. Het Expertteam NAH bestaat uit professionals die werkzaam zijn bij in verschillende functies bij verschillende organisaties die elk gespecialiseerd zijn in Niet Aangeboren Hersenletsel en verschillende specialsmes. Voorbeelden van aangesloten experts zijn een verpleeghuisarts, revalidatiearts, psycholoog, ambulant begeleider en een maatschappelijk werker. U kunt een vraag indienen door dit formulier in te vullen. Het team stelt geen diagnoses, maar kan de cliënt, hun naasten of zorgverlener wel richting de juiste weg wijzen door het netwerk en deskundigheid van de experts.

    De coördinator en aanspreekpunt van het Expertteam NAH is Mark van Duin.

  • Commissie Niet Aangeboren Hersenletsel

    De Commissie Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) heeft als doel het maken van afspraken tussen zorginstellingen en besluiten nemen die noodzakelijk zijn voor een compleet en samenhangend aanbod van behandeling en voorzieningen voor mensen met NAH in de regio. De leden van de commissie zijn vertegenwoordigers van zorgaanbieders in de acute, revalidatie en chronische fase. Ze hebben managementmandaat of fungeren als ambassadeur binnen de eigen organisatie bij de implementatie van gemaakte afspraken en procedures. 

Werkgroep CVA

SIGRA coördineert ook het transmuraal platform, waarin afspraken worden gemaakt tussen medisch specialisten en huisartsen in Amsterdam om de zorg voor specifieke patiëntgroepen te verbeteren. Cerebro Vasculair Accident (CVA) is één van deze patiëntgroepen. Professionals vanuit de curatieve, revalidatie en chronische fase zijn hierbij betrokken. Voor meer informatie over het transmuraal platform klik hier.

Expertisenetwerken Amsterdam e.o.

SIGRA coördineert 3 vergelijkbare expertisenetwerken, namelijk het Expertisenetwerk Jeugd (L)VB, LVB18+ en Autisme. Klik hier voor een volledig overzicht van alle Expertisenetwerken en bekijk de video.