Expertisenetwerk Niet Aangeboren Hersenletsel

Achtergrond                                                          

Niet Aangeboren Hersenletsel of NAH is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven. Hersenletsel is als volgt gedefinieerd: Hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot het aangewezen zijn op hulpverlening.

In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 160.000 (nieuwe) mensen te maken met een of andere vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie. Dit hersenletsel leidt vaak tot lichamelijke en/of functionele beperkingen. Ook de naaste omgeving ondervindt vaak allerlei problemen. 

SIGRA ondersteunt en coördineert de samenwerking van verschillende organisaties rondom Niet Aangeboren Hersenletsel en CVA in Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en Amstelland-Meerlanden. Deze organisaties zijn verenigd in het Expertisenetwerk Niet Aangeboren Hersenletsel.  

  • Expertteam NAH 

    Voor advies over diagnose, behandeling, wonen, begeleiding en andere vormen van hulpverlening, kunt u contact opnemen met het Expertteam NAH. Het Expertteam NAH bestaat uit professionals die werkzaam zijn bij organisaties gespecialiseerd in Niet Aangeboren Hersenletsel. Voor advies over diagnose, behandeling, wonen, begeleiding en andere vormen van hulpverlening, kan men contact opnemen met het Expertteam NAH. Dit kan door dit formulier in te vullen.

    De coördinator en aanspreekpunt van het Expertteam NAH is Mark van Duin.

  • Commissie Hersenletsel

    De Commissie Hersenletsel heeft als doel het maken van afspraken tussen zorginstellingen en besluiten nemen die noodzakelijk zijn voor een compleet en samenhangend aanbod van behandeling en voorzieningen voor mensen met NAH / CVA in de regio. De deelnemers aan de Commissie Hersenletsel zijn vertegenwoordigers van zorgaanbieders in de acute, revalidatie en chronische fase. Ze hebben managementmandaat of fungeren als ambassadeur binnen de eigen organisatie bij de implementatie van gemaakte afspraken en procedures. 

Werkgroep CVA

SIGRA coördineert ook het transmuraal platform, waarin afspraken worden gemaakt tussen medisch specialisten en huisartsen in Amsterdam om de zorg voor specifieke patiëntgroepen te verbeteren. Cerebro Vasculair Accident (CVA) is één van deze patiëntgroepen. Professionals vanuit de curatieve, revalidatie en chronische fase zijn hierbij betrokken. Voor meer informatie over het transmuraal platform klik hier.

Klik hier voor een volledig overzicht van alle Expertisenetwerken