Digitale overdracht via POINT

Point zorgt voor de ondersteuning van de zorgoverdracht tussen zorginstellingen. Ziekenhuizen gebruiken POINT om een juiste VVT instelling te vinden voor de patient waar de behandeling is afgerond. De VVT’s ontvangen via POINT snel en veilig de juiste informatie, zodat de patiënt de goede zorg krijgt.  POINT is een ZorgICT dienst van SIGRA.

Transferoverleg Ziekenhuizen & VVT

De SIGRA-leden die zijn aangesloten bij POINT komen samen in het Transferoverleg Ziekenhuizen & VVT om afspraken te maken over de samenwerking binnen het transferproces. Daarnaast wordt er vier keer in het jaar een beheerdersoverleg georganiseerd. Tijdens dit beheerdersoverleg komen de SIGRA-leden die zijn aangesloten bij POINT bij elkaar om nieuwe functies van POINT en ervaringen met POINT met elkaar te delen.

Gebruik POINT

In Amsterdam wordt POINT door alle ziekenhuizen en grote VVT’s gebruikt voor de patiëntenoverdracht. Ook zijn er veel (>100) kleinere VVT instellingen in Amsterdam aangesloten op POINT.

Ontwikkelingen

Door het gebruikt van POINT hebben ziekenhuizen en VVT’s inzicht in de patiëntenstroom. Samen met Sigra zijn de leden die gebruik maken van POINT om dit inzicht groter te maken zodat de overdracht efficiënter en goedkoper kan.

Vragen of meer informatie?

Neem contact op met
Linda Dekker, Service Manager ICT & E-Health. 
020 512 88 88
servicemanagement@sigra.nl