522 'therapie ontrouwe' patiënten krijgen speciale begeleiding van apotheker

Mensen die lijden aan hart- en vaatziekten krijgen in de Amsterdamse Proeftuin Therapietrouw gesprekken met apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten en apothekers. In het bijzonder zijn het mensen die om één of meerdere redenen hun voorgeschreven medicatie niet voldoende innemen. In totaal zijn 522 potentieel ‘therapie ontrouwe’ patiënten die lijden aan hart- en vaatziekten geïncludeerd in de proeftuin. Zij krijgen vervolgens speciale begeleiding van hun apotheker of apotheekmedewerker.

Vervolgstappen met patiënten

Bij alle patiënten is de urgentie van de hulpvraag bepaald en dat heeft geleid tot de volgende vervolgstappen:

 • Met 51% is een interventiegesprek gevoerd door een apotheekmedewerker;
 • 7% van de patiënten is doorgestuurd naar behandelend arts, POH of verpleegkundige;
 • Bij 42% bleek een gesprek (nog) niet nodig of was onmogelijk (bijvoorbeeld wegens vertrek naar het buitenland of verhuizing).

   

Ervaringen van proeftuindeelnemers

Uit een evaluatie gehouden onder de proeftuindeelnemers (apothekers, farmaceutisch consulenten en apothekersassistenten) blijkt:

 • Zij zijn enthousiast over deze extra vorm van zorgverlening.
‘Goede en leuke manier om met je vak bezig te zijn. Patiënten motiveren, overleg met andere zorgverleners. Laten zien wat jouw waarde als apotheker is voor patiënt en mede-zorgverleners.’
 • Deelnemers hebben meer zelfvertrouwen gekregen in het voeren van lastige gesprekken met patiënten
 • Door de gesprekken ervaren de proeftuindeelnemers dat de band tussen apotheekmedewerker en patiënt is verstevigd.
‘Het heeft mij laten inzien dat het erg belangrijk is om hier aandacht aan te besteden. Toch meer mensen dan ik had verwacht hadden problemen met hun medicijnen en door even kort een telefoongesprek te houden, haal je er veel uit. Het geeft voor de patiënten ook het gevoel dat je aandacht aan hun besteed.’

Patiënten zijn door de nieuwe werkwijze nog beter geïnformeerd   

‘Een patiënt gebruikte acetylsalicylzuur 80mg om de dag i.p.v. dagelijks. Na het uitleggen waarom het geneesmiddel dagelijks gebruikt moet worden en niet om de dag, was de patiënt erg blij en dankbaar voor de service van de apotheek en mij.’
  ‘Ik heb diverse patiënten aan de telefoon gehad die aangaven dat ze niet wisten dat ze door moesten gaan met het medicijn als het op was. Ze gaven daarbij aan dat ze de volgende keer als je bij de arts kwamen wel te horen zouden krijgen of ze door moeten gaan. Die afspraak was bijvoorbeeld dan pas over 2 maanden. Meerdere mensen gebruikten dus dan bijvoorbeeld 1 maand het middel en vervolgens 2 maanden weer niet. Door duidelijk uit te leggen wat de bedoeling is kun je patiënten ervan overtuigen dat het nodig is.’

  In onderstaand schema lees je in hoeverre de proeftuin heeft bijdragen aan onder meer het werkplezier van de deelnemer. Het nieuwsbericht gaat na de afbeelding verder. 

  resultaten_proeftuin


  Wens om interventiegesprek therapietrouw te vergoeden door de zorgverzekeraar

  Alle proeftuindeelnemers die mee hebben gedaan aan de evaluatie geven aan, na het beëindigen van de proeftuin, door te willen gaan met het actief opsporen van mogelijk therapie-ontrouwe patiënten. Ook vertellen ze dat het nu al onderdeel is van hun werkroutine. Wel is hun uitdrukkelijke wens dat een interventiegesprek therapietrouw als aanvullende prestatie vergoed moet worden door de zorgverzekeraar.

  Vervolgstappen projectteam proeftuin Therapietrouw

  Dit najaar wil het projectteam in samenwerking met het Farmaceutisch Bureau Amsterdam de functionaliteiten die zijn ontwikkeld in het kader van de Proeftuin beschikbaar stellen voor alle Amsterdamse apothekers. Daarom is het Draaiboek Bevorderen Therapietrouw geschreven. Vanuit Sigra willen wij er graag voor zorgen dat alle deelnemende apothekers inzage krijgen in hun resultaten ten opzichte van hun collega's door het periodiek versturen van een benchmark. 
  Het draaiboek is hieronder te downloaden.
   

  Patient ontvangt pillen

  Meer over proeftuin Therapietrouw

  De Proeftuin Therapietrouw Amsterdam wordt mogelijk gemaakt door ZonMw

  Met proeftuin Therapietrouw ontwikkelt Sigra een draaiboek voor zorgverleners zodat zij weten welke acties zij kunnen ondernemen als iemand zijn medicatie niet goed gebruikt.

  Proeftuin therapietrouw richt zich op patiënten die lijden aan hart- en vaatziekten. Bij deze chronisch aandoeningen kan goed geneesmiddelengebruik voorkomen dat de ziekte verergert. Voor het project krijgen mensen met hart- en vaatziekten die hun medicijnen niet correct nemen, speciale begeleiding van hun apotheker. Alle deelnemende apothekers krijgen wekelijks een overzicht van de gegevens die zijn ingevoerd op de zorgregistratieformulieren. Lees meer. 

  Meer informatie