HAAL-project helpt cliënten met dementie/MCI

Dominic Vries-Euverink, projectmedewerker en ambassadeur Innovatie en zorgtechnologie zorgthuis bij Livio, deelde de best practices van het HAAL-project. Dit is een internationaal initiatief in samenwerking met Vilans, gericht op het gebruik van technologieën bij cliënten met Dementie/MCI. Hij stond stil bij de zorgtechnologieën die zijn gekoppeld aan het project, het HAAL-dashboard en welke inzichten dit heeft opgeleverd. In een dashboard is in één oogopslag te zien hoe het met welbevinden van cliënten gaat, verdeeld over verschillende domeinen zoals fysiek, slaap, cognitief en welzijn. Input hiervoor komt uit de gebruikte zorgtechnologieën.

Begin met een goede datastrategie

Yoanette den Boer van Amstelring pleitte in haar presentatie ervoor om te beginnen met het ontwikkelen van een datastrategie. Amstelring streeft naar slim gebruik van data voor zowel operationele processen als strategische besluitvorming. De randvoorwaarden voor succes omvatten goede governance, brede kennis, zelfbediening op het gebied van business intelligence (BI), focus op AVG en ethische vraagstukken. Yoanette deed tenslotte een oproep aan organisaties om vooral samen te werken waar mogelijk.

Onderzoek naar informatiebehoefte

Marcel Fokker, projectleider Zorgtechnologie bij Amstelring vertelde over zijn onderzoek 'Datagedreven evalueren van woonzorgsensoren'.  Het onderzoek heeft als doel de informatiebehoefte voor data-dashboards in kaart te brengen en een datagedreven evaluatieproces te ontwikkelen voor de zorg. Positieve punten waren onder andere de houding ten opzichte van datagedreven werken en de voordelen van het gebruik van data-dashboards. Uitkomsten wezen op de behoefte aan meer kennis om de juiste vragen te stellen en een co-creatieve aanpak voor meer kennis en acceptatie.

Tips bij datagedreven werken

Marcel Fokker eindigde zijn presentatie met een aantal tips voor organisaties die datagedreven (willen) werken:

1. Bij data kun je niet vooraf bepalen wat het nut is.
2. Doorontwikkeling moet plaatsvinden vanuit de data.
3. Datagedreven werken is een integraal onderdeel van het nieuwe werken - medewerkers moeten niet alleen digivaardig zijn, maar ook datavaardig.
4. Co-creatie met de eindgebruiker is cruciaal: een essentiële brugfunctie om overal langs te gaan en steeds opnieuw te gaan.

In een wereld waar datagedreven werken de norm wordt, benadrukt dit evenement de essentie van samenwerking, innovatie en een geleidelijke, co-creatieve transitie naar een datavaardige zorg- en welzijnssector.

Bijeenkomst terugkijken?
Een opname van de inspiratiebijeenkomst ‘De rol van data bij de inzet van digitale hulpmiddelen in zorg en welzijn’ is binnenkort te zien op het YouTube-kanaal.

Landelijk Samen datagedreven werken in zorg en welzijn

Sigra initieert inspiratiessessies samen met landelijke partners in het landelijke netwerk ‘Samen datagedreven werken in zorg en welzijn’. Het netwerk heeft als doel om samenwerking te stimuleren en het datavolwassenheidsniveau in zorg en welzijn te verhogen. Door bijeenkomsten, community-facilitering en jaarlijkse datavolwassenheidsscans wordt kennis gebundeld en onderzoek bevorderd. De samenwerkingspartners in dit netwerk zijn werkgeversorganisaties verenigd onder het samenwerkingsverband van RegioPlus (ZWconnect, Flever, Sigra, WZW, deRotterdamseZorg, Utrechtzorg, WGV Zorg en Welzijn, WGV Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid, Zorg aan Zet, Viazorg, Transvorm en ZorgpleinNoord), Vilans en ActiZ. Heb je vragen, neem dan contact op met innovatielab@sigra.nl

Partners Samen datagedreven werken nov 2023

Meer informatie