Voorbeelden van impact

 • Thuiszorg meer op maat
  Clientmonitoringssystemen helpen bij het beter afstemmen van zorg op thuiswonende cliënten. Dit zorgt voor comfort voor de client, geruststelling voor de familie en efficiëntie voor zorgpersoneel. Meer informatie opvilans.nl.
   
 • Doelmatige zorg met elektronisch cliëntendossier (ECD)
  Analyse van elektronische cliëntendossiers identificeert wie baat heeft bij technologische hulpmiddelen, optimaliseert de zorg, en voorspelt zorgbehoeften. Meer informatie op waardigheidentrots.nl
   
 • Verbeteren van ouderenzorgketen
  Data-analyse pakt knelpunten aan in de acute ouderenzorgketen, wat leidt tot kortere wachtlijsten en meer passende zorg voor kwetsbare ouderen. Meer informatie op sigra.nl

Samen datagedreven werken

Van het verbeteren van thuiszorg met slimme apparaten, knelpunten in de acute ouderenzorgketen aanpakken tot het efficiënter inzetten van hulpmiddelen, data maakt het mogelijk. Maar datagedreven werken is meer dan slechts een technisch project; het is een veranderkundige uitdaging die een visie op de rol van data binnen de organisatie vereist. Hierbij speelt samenwerking tussen verschillende afdelingen en teams een cruciale rol om deze visie te realiseren. Wil je meer weten over samen datagedreven werken? Meld je dan aan voor de bijeenkomst 'Datavolwassenheid en samen datagedreven werken in een community' op 26 maart van 15.00 – 16.30 uur. 

Deze bijeenkomst organiseren we vanuit het landelijke netwerk Samen datagedreven werken. Bekijk welke andere bijeenkomsten gepland staan. Opgenomen bijeenkomsten kijk je terug in ons kanaal op  Youtube.

Logo's partners Samen datagedreven werken

Lees meer

Voor een uitgebreider begrip van hoe datagedreven werken bijdraagt aan efficiëntere zorg en verbetering van de kwaliteit van zorg, en hoe deze aanpak op de lange termijn waarde toevoegt, verwijzen we je naar het volledige artikel: ‘Op welke manier kan datagedreven werken bijdragen aan meer doelmatigheid en kwaliteit in de langdurige zorg?’dat vorige maand is gepubliceerd in het Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen.  Dit artikel komt voort uit het landelijk netwerk ‘ Samen datagedreven werken in zorg en welzijn’, een netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties verenigd in RegioPlus: ZWconnect, Flever, Sigra, WZW, deRotterdamseZorg, Utrechtzorg, WGV Zorg en Welzijn, WGV Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid, Zorg aan Zet, Viazorg, Transvorm en ZorgpleinNoord), Vilans en ActiZ. 

tsg