Efficiënte doorverwijzing en opvang

Eén van de artsen die regelmatig gebruik maakt van het meldpunt reageert enthousiast: 

Als een patiënt met spoed een revalidatie- of verpleeghuisplek nodig heeft, kan ik dat nu met één telefoontje regelen, ook 's avonds of in het weekend. Voorheen was dat vaak een zoektocht langs diverse instanties. 


Website en triagesysteem voor snelle besluitvorming

Op de website van het aanmeldpunt kunnen artsen via triage-vragen bepalen of spoedverblijf of -zorg thuis nodig is. Een verpleegkundige of triagist helpt vervolgens om de juiste zorgplek te kiezen, waarbij goede zorg en veiligheid vooropstaan.


24/7 bereikbaarheid

De 24/7-bereikbaarheid van CAZHEM, ingegeven door de eerdere uitdagingen van artsen om buiten kantoortijden spoedzorg te vinden, heeft geleid tot een effectievere samenwerking tussen zorgaanbieders. Deze uitbreiding was een directe reactie op de behoefte aan betere coördinatie en toegankelijkheid van spoedzorg.
 

Toenemend succes en impact

Sinds de oprichting is het aantal aanmeldingen gestegen van 176 in 2018 naar 1116 in 2022, met ongeveer 88% van de patiënten die passende zorg vinden. Dit succes illustreert hoe CAZHEM effectief ouderen begeleidt naar de juiste zorg en onnodige ziekenhuisopnames voorkomt.

Voor meer informatie over deze innovatieve aanpak in zorgcoördinatie, download de infographic en of bezoek www.cazhem.nl.

Transitiemiddelen Kennemerland 2023

Kennemerhart, Stichting Sint Jacob, Viva! Zorggroep, Zorgbalans, de Zorgspecialist, Pro Senectute en de Reigershoeve werken aan vijftien unieke projecten ter bevordering van de ouderenzorg. Ze maken daarbij gebruik van de Transitiemiddelen VVT 2023. De organisaties nemen de leiding in de projecten, terwijl Sigra ondersteunt bij het programmamanagement. De transitiemiddelen bestaan uit het regionale stimuleringsbudget, beschikbaar voor de ouderenzorg. 

Sigra-verpleegkundige vrouw

Meer informatie