Beslisboom doorstroming patiënten

Beslisboom Doorstroming patiënten vervolgzorgSIGRA heeft een 3e versie van de beslisboom gepubliceerd voor de doorstroming van patiënten (thuis of in het ziekenhuis) die vervolgzorg nodig hebben. Onder vervolgzorg valt onder andere acute opname in de V&V, ondersteuning, begeleiding, wijkverpleging en intramurale Wlz-opname. 

Doelen beslisboom

  • Duidelijkheid verschaffen met betrekking tot verschillende regelingen, definities en financiële kaders voor zorgaanbieders.
  • Zorgen voor correcte routering in het verwijsproces, waardoor de juiste zorg op de juiste plek tegen de juiste financiering wordt geleverd. 
  • Signaleren van knelpunten in het proces, zodat geanalyseerd kan worden wat de oorzaak hiervan is.

In het proces om te komen tot de beslisboom is samengewerkt met verschillende zorgaanbieders, Gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis.

De beslisboom is bruikbaar voor

  • Patiënten in de thuissituatie die een nieuwe of aanvullende zorgvraag hebben en daardoor terecht komen bij een huisarts, huisartsenpost, spoedeisende hulp en/of wijkverpleegkundige.
  • Patiënten die na ziekenhuisopname vervolgzorg nodig hebben, anders dan de zorg die zij al kregen voor opname.

Het uitgangspunt is de zorg zoveel mogelijk in de thuissituatie te organiseren en slechts waar nodig over te gaan tot een (tijdelijke) opname.

Dit project is onderdeel van het programma Integrale Zorg en Welzijn