Expertisenetwerken (L)VB Jeugd en LVB 18+

Kinderen en jongeren met een (licht-)verstandelijke beperking hebben vaak andere behoeften aan zorg en ondersteuning dan volwassenen met een LVB. Daarom zijn er op dit gebied twee verschillende expertisenetwerken actief: het expertisenetwerk Jeugd (L)VB en het expertisenetwerk LVB18+. Beide netwerken werken nauw samen.

De netwerken bestaan uit zorgorganisaties met een ondersteuningsaanbod voor mensen met een (L)VB, de gemeente Amsterdam en het zorgkantoor. In de netwerken zorgen zij samen voor een passend, samenhangend en sluitend aanbod voor deze [2x afbeelding met logo's van de leden]

De doelstellingen van het de expertisenetwerken zijn:

  1. Het delen van kennis en expertise tussen professionals.
  2. Het ophalen van signalen van de werkvloer over hiaten in het aanbod en overige knelpunten in het zorgaanbod.
  3. Het analyseren van deze signalen en knelpunten en zorg dragen voor een oplossing.
  4. Overzicht houden over overleggen, projecten en initiatieven rondom LVB in de stad, daaraan bijdragen en deze aan elkaar verbinden.

De zorgorganisaties hebben hun afspraken vastgelegd in een convenant. Hierin staan de concrete uitwerkingen van de doelstellingen en bijbehorende organisatiestructuur van het netwerk.

Lees hier het convenant van het expertisenetwerk (L)VB Jeugd [document toevoegen]
Lees hier het convenant van het expertisenetwerk LVB 18+ [document toevoegen]

Activiteiten van de netwerken

Beide expertisenetwerken organiseren regelmatig netwerkbijeenkomsten en online webinars over relevante thema’s. Zo zorgen zij voor onderlinge kennisdeling en netwerken. 

Het netwerk is voor hulpvragen alleen toegankelijk voor professionals. Voor cliënten gelden de reguliere ingangen voor zorg via het Buurtteam of het Ouder en Kindteam. Voor onafhankelijke cliëntondersteuning kunnen cliënten terecht bij MEE Amstel en Zaan of Cliëntenbelang Amsterdam.

[hier afbeeling stroomschema in Sigra huisstijl] 

Het Expertisenetwerk Jeugd (L)VB is nauw verbonden aan de ontwikkelagenda Jeugd Amsterdam en DUO (een gezamenlijke agenda van gemeenten Amsterdam en DUO, het OKT, de gecertificeerde instellingen, de kernpartners (hoog)specialistische jeugdhulp, Cliëntenbelang en de huisartsen).

Jaaragenda’s en relevante projecten

Beide netwerken stellen jaarlijks een agenda op waarin zij vastleggen waar ze in dat jaar aandacht aan besteden.

Jaaragenda van het expertisenetwerk (L)VB Jeugd 
Jaaragenda van het expertisenetwerk LVB 18

Waardevolle kenniswebsites over (L)VB

Meer informatie