Expertisenetwerk Autisme Amsterdam

Mensen met autisme en hun verwanten, maar ook verwijzers of andere professionals kunnen met vragen terecht bij het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam. Op 17 september 2015 tekenden dertig organisaties opnieuw het Convenant Autisme Amsterdam. Met dit convenant willen de organisaties de zorg voor mensen met autisme – op alle levensgebieden en voor alle leeftijden – beter op elkaar afstemmen. De ondertekening was tevens de start van het nieuwe Expertisenetwerk Autisme Amsterdam, in SIGRA-verband. De aangesloten organisaties komen halfjaarlijks bijeen, om onder andere kennis uit te wisselen, knelpunten te signaleren en zo mogelijk op te lossen.

Adviesteam

Een adviesteam trekt complexe situaties van cliënten met autisme weer vlot. Dit team bestaat uit deskundigen uit de GGZ, specialistische autisme-zorg, zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, onderwijs en arbeid en  MEE Amstel en Zaan.
Lees meer over het Adviesteam Autisme Amsterdam
Print de folder Adviesteam Autisme Amsterdam

Resultaten

In de afgelopen vier jaar is er onder andere een website gelanceerd, met het autisme-specifieke aanbod van alle aangesloten organisaties en de film ‘Sterke kanten’, ontwikkeld, speciaal voor Turkse en Marokkaanse ouders van kinderen met autisme. Ook begeleidden levensloopcoaches zo’n 30 jongeren met autisme.

Kijk voor meer informatie over het autisme-specifieke aanbod op de website
www.autisme-amsterdam.nl

Andere Expertisenetwerken Amsterdam

In Amsterdam zijn verschillende expertisenetwerken actief, waarin organisaties hun ervaring en expertise rond kwetsbare doelgroepen bundelen. Hiermee streven de netwerken naar samenhang van het zorg- en welzijnsaanbod, zodat cliënten niet tussen wal en schip vallen. Het betreft de netwerken LVB 18+, (L)VB JeugdNiet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en Jonge Kind.
SIGRA coördineert de vijf expertisenetwerken.
Lees meer over de Expertisenetwerken en download de factsheet met een overzicht van de vijf netwerken