Expertisenetwerk Autisme Amsterdam

Wat biedt het Expertisenetwerk Autisme? 

Binnen het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam werken ruim dertig organisaties samen aan een goede afstemming van de zorg voor mensen met autisme en hun naasten, op alle levensgebieden en voor alle leeftijden. Het newerk biedt:

  • Informatie en advies
    Loopt u als hulpverlener, ondersteuner of cliënt tegen problemen aan in de zorg voor mensen met autisme waar u zelf niet meer uitkomt? Neem dan contact op met het Adviesteam Autisme via de coördinator. Het adviesteam adviseert in complexe situaties van cliënten met autisme. Lees meer over het Adviesteam Autisme Amsterdam.
  • Oppakken van hiaten in aanbod en knelpunten in beleid en visievorming, o.a. in het platform van het netwerk.
  • Kennisdeling en netwerken in o.a. netwerkbijeenkomsten voor alle aangesloten organisaties.

Website

Op www.autisme-amsterdam.nl kunt u terecht voor informatie over autisme, het aanbod, het expertisenetwerk (o.a. de jaaragenda en de nieuwsbrief) en het Autisme Info Centrum Amsterdam en vindt u een agenda met acitiviteiten. Ook kunt u via het invulformulier een casus voor het adviesteam indienen.  

Voorbeelden van actuele thema's

  • Schoolverlaters/thuiszitters met ASS
  • Begeleiding voor leerlingen met autisme op het MBO
  • Woonruimte cliënten met complexe problematiek
  • Inzet van ervaringsdeskundigheid 
  • Samenwerken tussen belangenorganisaties en zorgaanbieders 

Klik hier voor een volledig overzicht van alle Expertisenetwerken.