Afspraken over opleidingsplaatsen in ziekenhuizen

Binnen het ZONN-netwerk geven onderwijsorganisaties aan hoeveel opleidingsplekken zij nodig hebben. De partners maken daarop afspraken over hoeveel studenten zij gezamenlijk willen opleiden en in welke ziekenhuizen zij worden opgeleid.

Een afvaardiging van het netwerk (de zogenoemde kerngroep) komt zes maal per jaar bijeen en organiseert jaarlijks minimaal één conferentie.

Deelnemende ziekenhuizen

De ziekenhuizen die meedoen aan ZONN zijn: Amsterdam UMC, locatie AMC en locatie VUmc, AvL/NKI, BovenIJ Ziekenhuis, Dijklanderziekenhuis, Flevoziekenhuis, Noordwest Ziekenhuisgroep, OLVG, Rode Kruis Ziekenhuis, Spaarne Gasthuis, Zaans Medisch Centrum, Ziekenhuis Amstelland, Ambulance Amsterdam en VUmc/Amstelacademie.

Subsidiering

Het ministerie van VWS, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra subsidiëren via de beschikbaarheidsbijdrage van de NZa (voorheen het Fonds Ziekenhuis Opleidingen) de opleidingskosten van negen gespecialiseerde verpleegkundige en zeven medisch ondersteunende beroepen.

Rol Sigra

Daarmee geven ze een stimulans aan het opleiden van medewerkers in deze beroepen om toekomstige tekorten tegen te gaan. Sigra geeft in opdracht van zijn leden sturing aan dat proces door middel van ZONN.

Projectmanager en regionaal FZO-coördinator: Helma Marlet    

Afstemmingsbijeenkomst

Op 5 november deelden de ziekenhuizen die meedoen aan ZONN hun best practices met elkaar. Het motto was: ‘wat hebben we ondanks de Corona situatie toch Meer door Anders op kunnen leiden?' Lees het verslag:

Meer informatie