Deelprojecten Twiin

In verscheidene deelprojecten worden zorgtoepassingen uitgewerkt en beproefd in de praktijk, zoals ZorgAdresboek, Beeldbeschikbaarheid, Knoop●, BgZ en eOverdracht.

ZorgAdresboek

De digitale vindbaarheid van zorgverleners is landelijk een probleem. Het ZorgAdresboek is een landelijke voorziening die hier een oplossing voor biedt. Daarvoor moeten zorgaanbieders (eerst) het adresboek vullen met gegevens. Sigra verkent de mogelijkheden om deze voorziening binnen huisartsen, apothekers en ziekenhuizen in Amsterdam en Amstelland te implementeren. 

Twiin portaal - DVDexit

Via het beveiligde Twiin portaal kan de geadresseerde - een geauthenticeerde en geautoriseerde zorgverlener, de beelden en verslagen ophalen. De link kan ook worden verstuurd naar de patiënt die daarmee zijn eigen gegevens kan downloaden.

Twiin knooppunten

Om gegevens uit te wisselen zijn knooppunten in gemeenschappelijke voorzieningen nodig, bijvoorbeeld voor identificatie, authenticatie of toestemming. Twiin maakt gebruik van bestaande voorzieningen of ontwikkelt nieuwe. Zo wordt voor het vastleggen van patiënttoestemmingen Mitz geïmplementeerd en voor een landelijk zorgadresboek het ZORG-AB. Daarnaast worden zorginstellingen via een knooppunt ontsloten met andere zorginstellingen en knooppunten in Nederland. Zo ontstaat een landelijk dekkende infrastructuur voor het delen van medische gegevens.

De voorzieningen moeten voldoen aan het door Twiin ontwikkelde stelsel van afspraken en implementatiehandleidingen, het Twiin afsprakenstelsel. Sigra implementeert de uitrol van Twiin bij zorginstellingen in de regio.

Twiin Knoop.

In het project Knoop. (spreek uit ‘knooppunt’) worden de bestaande regionale XDS-architecturen gekoppeld op basis van het Twiin afsprakenstelsel. Hiermee wordt de eerste stap gezet om te komen tot een landelijk dekkend (XDS) netwerk. Dat netwerken zal later uitbreiden naar het LSP en bestaande leverancier specifieke oplossingen zoals het Zorgplatform en Care Everywhere.

Sigra zit als initiatiefnemer in de kopgroep van dit landelijke project.

 

Meer informatie

Meer informatie

Voor meer informatie over Twiin neem contact op met Milo Kreuk.