Strategische opleidingsplanning

De partners in het netwerk zorgen er gezamenlijk voor dat er voldoende en kwalitatief goede opleidings- en stageplekken zijn voor verpleegkundigen. Hierbij zijn de demografische ontwikkelingen en daarmee de toekomstige zorgvraag, leidend.

Om tot een goede balans te komen tussen vraag en aanbod van opleidings- en stageplaatsen, wordt ook gebruik gemaakt van gegevens uit de eigen organisatie. Deze gegevens worden vanuit SPInOV jaarlijks opgevraagd. Met de uitkomsten initieert SPInOV activiteiten om het tekort aan opleidingsplaatsen of aan opleidingsinstroom aan te pakken.

Deelnemers

De deelnemende organisaties zijn: Amsterdam UMC, locaties AMC en VUmc, Amsta, Amstelring, Arkin, Bovenij Ziekenhuis, Cordaan, GGZ Ingeest, HVO Querido, OLVG, Reade, Vivium, ZGAO, ROC TOP, ROC van Amsterdam, Hogeschool Inholland en Hogeschool van Amsterdam.

Kerngroep

Afgevaardigden van de deelnemende organisaties komen zes keer per jaar bijeen. Deze kerngroep organiseert minimaal een keer per jaar een conferentie om met de achterban van gedachten te wisselen over de activiteiten van het komende jaar.

Strategische Commissie Arbeidsmarkt & Onderwijs

De Strategische Commissie Arbeidsmarkt & Onderwijs brengt bestuurders uit diverse domeinen en alle vijf Sigra regio's samen. De voorzitters van de hr-netwerken en de voorzitter van SPInOV nemen ook actief deel aan deze commissie. Tweemaal per jaar sluiten de bestuurders van onderwijsinstituten aan. Samen zetten we ons in om Sigra-brede activiteiten rond arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid te initiëren, te monitoren en te evalueren.

Meer informatie